Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr.: 8211
  • Ieviešanas laiks: 01.09.2021.-31.12.2022.
  • Projekta mērķis: popularizēt spēli kā līdzekli un metodi sociālas iekļaušanas, veselīga dzīvesveida un ilgtspējas, teritorijas plānošanas un ekonomiskās izaugsmes veicināšanai
Logo

Projekta kopējās izmaksas, EUR: 518 107.51, no tā programmas finansējums 85% - 440 391.38, Jelgavas novada pašvaldības projekta daļa: 82 092.91, no tās programmas finansējums - 69 164.85, Jelgavas novada pašvaldības finansējums - 8 859.54, valsts līdzfinansējums – 4 068.52.

Projekta vadošais partneris: Udīnes pašvaldība (Itālija)

Projekta partneri: Lousas pašvaldība (Portugāle), Igualada pašvaldība (Spānija), Grosuplje pašvaldība (Slovēnija) un Jelgavas novada pašvaldība

Projekta aktivitātes ietver: projekts ir turpinājums projektam Playful paradigm I, kura ietvaros izstrādātie dažādie spēļu moduļi ieviesti 7 valstīs. Playful paradigm II  paredz labās prakses pārņemšanu un ieviešanu pašvaldībā, pielāgojot un pilnveidojot sev vēlamo moduli vai moduļus. 

Tiks izstrādāti 4  moduļi šādās tēmās:

Modulis paredz pārdomāt un pārveidot publisko vietu iekārtojumu, paredzot vairāk vietas cilvēkiem, atjaunojot pamestas teritorijas un veicinot atstumto iedzīvotāju grupu iekļaušanu, izmantojot spēles principus.

Šis modulis koncentrēsies uz Ludobusa iniciatīvas pārņemšanu un izplatīšanu (mobilā spēļu bibliotēka – autobuss), ko pirms 20 gadiem izstrādāja un ieviesa Udines pašvaldība Itālijā, tādējādi izveidojot neskaitāmas vietas, kas pieejamas cilvēkiem un spēlēm pašvaldības teritorijā. Šeit iekļaujas arī spēles, ar kuru palīdzību tiek veidota un attīstīta vietējā kopiena.

Modulis koncentrējas uz sabiedrības līdzdalību, lai veicinātu visu sabiedrības grupu iekļaušanu, bet īpašu uzmanību pievēršot iedzīvotājiem no mazaizsargātām grupām. 

Covid 19 ieviesis izmaiņas un licis pārskatīt esošo fizisko spēļu bibliotēkas krājumu izmantošanu, veidojot virtuālas spēļu vietnes, sniedzot iespēju turpināt spēles un piedāvājot online spēļu nomu. Arī Playful paradigm II pievērsīsies online spēļu izstrādei, kuras varēs spēlēt gan bērni, gan jaunieši, gan visa ģimene.

Šis modulis piedāvā augsta līmeņa izglītību bērniem un pieaugušajiem, nodrošinot holistisku (visaptverošu) pieeju viņu garīgajai, fiziskajai un sociālajai attīstībai, ietverot pandēmijas krīzes seku pārvarēšanu.

Modulis paredz izglītības programmu izstrādi formālajai un neformālajai izglītībai, kas ir balstīta spēļu izmantošanā. Saistīts ar sekojošām iniciatīvām: Spēļu laboratorija, Pasaules spēļu diena, Pī diena, Dzīvo grāmatu laboratorija u.c.

Paredzēts iedzīvotāju veselībai, labklājībai un  ilgtspējīgai attīstībai. Modulis paredz tiešsaistes resursa izveidi, kas novērstu vientulību, depresiju, izolāciju, riska uzvedību (azartspēles). Moduļa ietvaros tiks izstrādāta Spēļu laboratorija vietējo veselībai un labklājībai.

Projekta koordinators:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv