21.05.2022.

Turpinām vingrot svaigā gaisā!

06.05.2021

Jelgavas novada iedzīvotājiem kopš aprīļa vidus ir iespēja atsākt apmeklēt veselības vingrošanas un fitnesa nodarbības, kas, ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās norādījumus, tiek rīkotas ārpus telpām. Aicinām būt aktīviem un iesaistīties, jo atsevišķos pagastos nodarbības arvien turpinās, un šur tur tikai sākas!

Nodarbības ir bez maksas, tomēr, ņemot vērā, ka āra nodarbībās grupā drīkst piedalīties ne vairāk kā 10 dalībnieki (plus treneris), katras nodarbības norises dienā laikā no plkt.10.00 līdz 16.00 nepieciešams iepriekš pieteikties, sūtot īsziņu ar savu vārdu, uzvārdu un pagastu, kurā piesakāties vingrot (Kalnciemā nepieciešams norādīt arī nodarbības laiku) pie vingrošanām norādītajai kontaktpersonai.

Vēršam uzmanību, ka nepiemērotu laikapstākļu dēl nodarbība var tikt arī atcelta, par ko attiecīgi informēs kontaktpersona, pie kuras pieteicāties nodarbībai konkrētajā datumā.

Vairāk informācijas pie kontaktpersonām vai veselības veicināšanas koordinētājas Daces Mauliņas, tālr.25627518, e-pasts: dace.maulina@jelgavasnovads.lv.

PAGASTS
NODARBĪBA
KONTAKTPERSONA
TĀLRUNIS
LAIKS
PLĀNOTAIS NODARBĪBU SKAITS
NORISES VIETA
Eleja
Veselības vingrošana
Aigars Caune
24222158
Otrdienas 18:00-19:00, sākot ar 12.aprīli
3 reizes
Elejas vidusskolas sporta laukums
Sesava
Veselības vingrošana
Toms Smirnovs
27480500
Trešdienās 18:30-19:30, sākot ar 14.aprīli
2 reizes
Sesavas sporta laukums
Jaunsvirlauka/
Dzirnieki
Veselības vingrošana
Jeļena Ankudoviča
26955286
Pirmdienās 18:00-19:00, sākot ar 12.aprīli
3 reizes
Laukums pie a/c Dzirnieki
Zaļenieki
Veselības vingrošana
Ieva Aleksandroviča
29930996
Otrdienas  18:00-19:00, sākot ar 13.aprīli
3  reizes
Zaļenieku pamatskolas sporta laukums
Kalnciems
Veselības vingrošana
Jeļena Laputeva
28336913
Trešdienas 17:00-18:00, sākot ar 14.aprīli
1 reize
Kalnciema pagasta vsk. iekšpagalms
Kalnciems
Veselības vingrošana
Jeļena Laputeva
28336913
Trešdienas 18:30-19:30, sākot ar 14.aprīli
2 reizes
Kalnciema pagasta vsk. iekšpagalms
Līvbērze
Veselības vingrošana
Anna Katrīna Markule
27074663
Ceturtdienas 18:00-19:00, sakot ar 15.aprīli
4 reizes
Līvbērzes sporta halles pagalms
Platone
Fitness
Veronika Volodenkova
28818379
Pirmdienas 17:00-18:00, sākot ar 12.aprīli
3 reizes
Sporta laukums pie skolas
VIrcava
Veselības vingrošana
Veronika Volodenkova
28818379
Otrdienas 18:00-19:00, sākot ar 13.aprīli
3 reizes
Laukums pie sporta halles
Svēte
Veselības vingrošana
Veronika Volodenkova
28818379
Trešdienas 17:30-18:30, sākot ar 14.aprīli
2 reizes
Laukums pie sporta halles
Nākotne
Fitness
Veronika Volodenkova
28818379
Ceturtdienas 18:00-19:00, sakot ar 15.aprīli
2 reizes
Laukums pie Šķibes pamatskolas
Vilce
Fitness
Ieviņa Zakrepska
26750994
Piektdienas 18:00-19:00, sākot ar 9.aprīli
8 reizes
Laukums pie sporta halles
Valgunde
Veselības vingrošana
Egija Kovaļenko
26862456
Pirmdienas
18.30-19.30, sākot ar 17.maiju
8 reizes
Valgundes  sporta halles laukumā pie Kalnciema vidusskolas
Glūdas pagasts, Zemgale
Veselības vingrošana
Herta Elza Šalkovska
28309730
Otrdienas
18.00-19.00, sākot ar 18.maiju
10 reizes
Laukums pie a/c Zemgale

 

Nodarbības tiek organizētas ESF projekta “Slimību profilakses un Veselības veicināšanas pasākumi Jelgavas novadā” (Līgums Nr. 9.2.4.2/16/I/033) ietvaros.