06.07.2022.

Starptautiskā sadarbība: Daudzveidība vieno - kopā Eiropai!

Drukāt
  • Projekta Nr.:  563300-CITIZ-1-2015-1-DE-CITIZ-NT
  • Ieviešanas laiks: 13.09.2015.-12.09.2017.
  • Projekta mērķis: iegūt zināšanas, kā partneri darbojas ar sociālās daudzveidības jautājumiem - “teritorijas attīstības” koncepta izmantošana iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā. Veidot/optimizēt saistību starp vietējām politikām/personām, uz ko tās attiecas/ organizācijām un iestādēm - iekļaujoša sabiedrība. Pārnest ES mērķus un ES politiku pozitīvo ietekmi šādos tematiskajos mērķos – iekļaušana, apkārtnes attīstība un līdzdalība.
Projekta vadošais partneris: Recklinghausen rajona pašvaldība (Kreis Recklinghausen), Vācija

Projekta partneri: Recklinghausen rajona pašvaldība, Wodzislawski reģiona pašvaldība (Powiat Wodzislawski), Sörmland apgabala pašvaldība (Sörmlands museum i Landstinget Sörmland), Jelgavas novada pašvaldība (Latvija) 

Kopīgais finansējums EUR: 11 192.63; ES finansējums – 11 192.63.

Galvenās aktivitātes:

Konferences un pieredzes apmaiņas mērķa grupām (Iedzīvotāji, politiķi, eksperti, vietējās asociācijas un organizācijas, administrācija, labklājības iestādes, aptverto cilvēku grupas un iniciatīvas) par sekojošām tēmām:

  • Multikulturālisms (Vācija, Recklinhausen, septembris 2015),
  • Cilvēku ar īpašām vajadzībām līdzdalība (Polija, Wodzislawski, maijs 2016),
  • Lekciju cikls plašai publikai (Vācija, Recklinhausen, jūlijs 2016),
  • Tīklošana starp iesaistītajām pusēm (Zviedrija, Sörmland, septembris 2016),
  • Sociālās iekļaušanas politikas (Latvija, Jelgavas novads, maijs 2017),
  • Noslēguma konference (Vācija, Recklinhausen, jūlijs 2017).

Novada līmenī darbojas nacionālā projekta ieviešanas grupa, kurā iesaistās dažādas mērķgrupas un kura turpina starptautisko semināru diskusijas un labās prakses nodošanu uz vietām.

Papildu informācija

Materiāli:

Publikācijas:

Projekta koordinators:
Anita Škutāne
Tālr. 63048446