Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr.:  563300-CITIZ-1-2015-1-DE-CITIZ-NT

  • Ieviešanas laiks: 13.09.2015.-12.09.2017.

  • Projekta mērķis: iegūt zināšanas, kā partneri darbojas ar sociālās daudzveidības jautājumiem - “teritorijas attīstības” koncepta izmantošana iedzīvotāju līdzdalības veicināšanā. Veidot/optimizēt saistību starp vietējām politikām/personām, uz ko tās attiecas/ organizācijām un iestādēm - iekļaujoša sabiedrība. Pārnest ES mērķus un ES politiku pozitīvo ietekmi šādos tematiskajos mērķos – iekļaušana, apkārtnes attīstība un līdzdalība.

attels

Projekta vadošais partneris: Recklinghausen rajona pašvaldība (Kreis Recklinghausen), Vācija

Projekta partneri: Recklinghausen rajona pašvaldība, Wodzislawski reģiona pašvaldība (Powiat Wodzislawski), Sörmland apgabala pašvaldība (Sörmlands museum i Landstinget Sörmland), Jelgavas novada pašvaldība (Latvija) 

Kopīgais finansējums EUR: 11 192.63; ES finansējums – 11 192.63.

 

Konferences un pieredzes apmaiņas mērķa grupām (Iedzīvotāji, politiķi, eksperti, vietējās asociācijas un organizācijas, administrācija, labklājības iestādes, aptverto cilvēku grupas un iniciatīvas) par sekojošām tēmām:

  • Multikulturālisms (Vācija, Recklinhausen, septembris 2015),
  • Cilvēku ar īpašām vajadzībām līdzdalība (Polija, Wodzislawski, maijs 2016),
  • Lekciju cikls plašai publikai (Vācija, Recklinhausen, jūlijs 2016),
  • Tīklošana starp iesaistītajām pusēm (Zviedrija, Sörmland, septembris 2016),
  • Sociālās iekļaušanas politikas (Latvija, Jelgavas novads, maijs 2017),
  • Noslēguma konference (Vācija, Recklinhausen, jūlijs 2017).

Projekta koordinators:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv