08.02.2023.

Matemātika pamatskolas skolotājiem (Eng: MathemaTIKs for Primary School Teachers)

Drukāt
 • Projekta numurs: 2019-1-PL01-KA201-065659
 • Ieviešanas laiks: 10.12.2019.–09.08.2022.
 • Projekta mērķis: attīstīt inovatīvus rīkus un metodes, lai atvieglotu un nodrošinātu motivējošu vidi matemātikas mācīšanā, ļaujot līdzsvarot algoritmisko un radošo spriešanas prasmju attīstīšanu ne tikai mūsu valstī, bet visas Eiropas kopienas līmenī.

Projekta kopējais finansējums: ES finansējums EUR 132.757,00. Šķibes pamatskolas daļa 35821,00 EUR.

Projekta vadošā organizācija: privātā pamatskola Polijā “Klasyk”

Projekta partneri: Spānija (PASOS), Latvija (Šķibes pamatskola)

Projekta mērķi:

 • izpētīt mācību metodes un materiālus, ko izmanto NSP Klasyk, PASOS un Šķibes pamatskola – tiks veikta padziļināta izpēte ar mācību vizīšu un labās prakses apmaiņas palīdzību;
 • izstrādāt novatoriskas pedagoģiskās stratēģijas matemātikā pamatskolas līmenī. Pēc mācību metožu izpētes iesaistītajā partnerinstitūcijās, stratēģiskā partnerības ietvaros tiks attīstīti jauni mācību rīki un metodes pedagogiem:
  • grāmata “Inovācijas matemātikā” par matemātikas mācīšanas procesa uzlabošanu;
  • īsi didaktiski video, kas skaidro matemātikas mācīšanas didaktiskos rīkus, kuru atrodami grāmatā;
  • E-apmācības platforma, kas balstīta uz projekta laikā izstrādātiem mācību rīkiem un metodēm;
 • stiprināt katras valsts izglītības sistēmu, stiprinot attiecības un sadarbību starp izglītības iestādēm reģionālā, valsts un Eiropas līmenī.

Publicitāte:


Projekta koordinators:
Agris Dobrovolskis
Tālr.: 63048487
 
Projekta kontaktpersona Šķibes pamatskolā:
Sandra Pluģe