• Projekta Nr.: LL-00061
 • Ieviešanas laiks: 01.02.2024. – 31.01.2026.
 • Projekta mērķis: palielināt zudušā un vairs neredzamā kultūrvēsturiskā mantojuma lomu Zemgalē un Ziemeļlietuvā, attīstot interaktīvus un digitāli pieejamus tūrisma produktus un kopīgu maršrutu, palielinot apmeklētāju un nakšņotāju skaitu
Foto

Projektu atbalstošā programma: Interreg VI-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2021.-2027.gadam

Projekta kopējās izmaksas, EUR: 752 295.17, no tā ERAF programmas finansējums 80% - 601 836.13, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 75 000.00, no tās ERAF programmas finansējums 80% - 60 000.00, Jelgavas novada pašvaldības finansējums 10% - 7 500.00, valsts līdzfinansējums 10% - 7 500.00.

Projekta vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri: Aizkraukles novada pašvaldība (LV), Staša Eidrigeviča mākslas centrs (LT), Bauskas novada pašvaldība (LV), Rokišķu rajona pašvaldības administrācija (LT), Jēkabpils novada pašvaldība (LV), Akmenes rajona pašvaldība (LT), Jelgavas novada pašvaldība (LV)

Projekta aktivitātes ietver: 

Projekts izmantos modernās tehnoloģijas, lai piedāvātu unikālu pieredzi tūristiem un veicinātu bagātīgā mantojuma atpazīstamību. Projekta ietvaros tiks atbalstīti 20 objekti, tostarp Kokneses pilsdrupas un parks, Gārsenes pils, Čerkesas-Besparņa muiža un tās apkārtne, un citi objekti Bauskas, Akmenes un Jelgavas novadā.

Projektā tiks izveidoti interaktīvi digitālā tūrisma produkti par zudušajiem kultūras mantojuma objektiem, uzlabojot digitālo pieejamību tūrisma galamērķiem 7 partneru teritorijās:

 • 4 objekti ar digitāliem 3D modeļiem ar iekļautiem animācijas un skaņas efektiem, digitālais stends ar interaktīvu spēli  Bauskas novadā,
 • 12 paplašinātās realitātes (AR) 3D stāstu pieturas par Čerkesas-Besparņa muižu,
 • mobilā aplikācija ar 3D realitāti Rokišķu muižas ansamblī, virtuālā pastaiga Rokišķos;
 • augumentētās realitātes produkti par Kokneses pilsdrupām, digitālais āra stends, radio gidi;
 • instalēti 7 interaktīvi stendi Akmenē; detalizēta 3D spoka "Zilā lēdija" telpisks objekts Gārsenes muižas ģeolokāciju AR risinājumā, interaktīvā stenda iegāde, spēles izveide, audio gidi, apmeklētāju skaitītāji Gārsenes muižas apkārtnē;
 • digitālā projekcija uz klavierēm, atskaņojot 19. gs. mūziku Lielplatones muižā, interaktīvs “Loga” ekrāns Lielvircavas muižā.

Projekts pilnveidos un stiprinās tūrisma nozares digitālās prasmes un kompetences, organizējot apmācības un seminārus tiešsaistē un klātienē:

 • 2 tiešsaistes apmācības digitālo prasmju uzlabošanai (Zemgalē un Paņevežā)
 • 4 praktiskās apmācības digitālo prasmju uzlabošanai tūrisma objektu un produktu popularizēšanai (Bauskā un Jēkabpilī, Rokišķos un Paņevežā)
 • 2 tiešsaistes apmācības par sociālo pieejamību digitālajā vidē (Zemgalē un Šauļos)
 • 2 semināri par digitālajiem risinājumiem ieejas maksu iekasēšanai (Jelgavā un Akmenē)
 • 3 vietējie semināri par digitālo tehnoloģiju risinājumi un inovācijas (Bauskā, Aizkrauklē un Akmenē).

Daloties labās prakses piemēros digitālo risinājumu izveidē partneru teritorijās projektā, tiks organizētas 4 pieredzes apmaiņas vizītes Bauskas novadā un Jēkabpils novadā, Paņevežā un Rokišķos, kur partneru tūrisma nozares pārstāvjiem būs iespēja iegūt plašāku redzējumu par izstrādāto tūrisma produktiem, digitālā tūrisma piedāvājumu, vēsturisko objektu attīstību un iekļaušanu tūrismā, kā arī tūrisma objektu sociālās iekļaušanas pasākumiem.

Projektā izveidos kopēju tūrisma maršrutu ar iespēju iepazīties ar zudušiem kultūras mantojuma objektiem, kas piedāvā unikālu pieredzi, kas būs pieejams kā drukāta karte LV, LT, ENG valodās.

Veicinot jauno tūrisma produktu un maršruta atpazīstamību un jaunās tūrisma kartes popularizēšanu, tiks organizēti partneru jaunieviesto digitālo risinājumu atklāšanas pasākumi, kopīgs apceļošanas konkurss Zemgalē un Lietuvas partneru teritorijā. 4 publicitātes kampaņas Zemgalē, Paņevežā, Rokišķos un Akmenē un 2 vizītes žurnālistiem, blogeriem, gidiem Zemgalē un Paņevežā.

Projekta nosaukums angļu valodā: Digitally accessible and attractive Lost Culture Heritage tourism destinations in Zemgale and Northern Lithuania/ Reclaimed history

Publicitāte:

Projekts Programmas mājaslapā: https://latlit.eu/theprojects/reclaimed_history/

Foto

 

 

 

 

 

 

 

Oficiālā ES tīmekļa vietne: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Jelgavas novada pašvaldība, un tā nekādos apstākļos nav uzskatāma par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.

Projekta koordinators:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv