Statuss:
Noslēdzies
 • Projekts Nr. 2018-1-1DE02-KA202-005210
 • Ieviešanas laiks: 10/2018 – 12/2019
 • Projekta mērķi:
  • tīklošanās ar profesionālajām skolām, asociācijām, būvniecības kompānijām un kamerām;
  • svarīgu kvalifikācijas problēm-jautājumu apzināšana un risināšana digitalizācijas kontekstā;
  • mērķu definēšana follow-up projektam.
attels

Kopējais problēm-jautājums: kā digitalizācijas laikmetā darbu būvniecības nozarē starp jauniešiem padarīt atraktīvu? 

 • Tīklošanās (profesionālās skolas, kameras, asociācijas, būvniecības kompānijas);
 • Situācijas ar kvalificētiem darbiniekiem būvniecības nozarē apzināšana;
 • Prasību noteikšana/definēšana;
 • Digitalizācijas ietekme uz būvniecības un profesionālo apmācību;
 • Secinājumi par personāla apmācību;
 • Darba semināru sagatavošana/īstenošana/organizācija partnervalstīs;
 • Ieteikumi follow-up projektam ar intelektuāliem rezultātiem.

Projekta vadošais partneris: Berlīnes Būvniecības industrijas Profesionālās izglītības attīstības centrs, Vācija (Frankfurt-Oder)

Sadarbības partneri: Bulgārija (Veliko Tarnovo), Polija (Poznan), Slovakia (Zilina), Romania (Brasov), Latvia (Jelgavas novads)

tīkla izveide starp izglītības institūcijām, kamerām, asociācijām un kompānijām būvniecības nozarē, lai risinātu jautājumus par kvalificēta darbaspēka nodrošināšanu. Radīsies izpratne par to, kā digitalizācija un Būves Informācijas Modelēšana ietekmē būvniecības industriju un par kvalifikācijas paaugstināšanas nepieciešamību personālam būvniecības nozarē. Kopīgi tiks meklēti ceļi, kā integrēt digitalizāciju sākotnējā apmācībā, tālākā apmācībā un būvniecības profesionāļu apmācībā. Šajā projektā nekādi specifiski kvalifikācijas moduļi netiks izstrādāti. Rezultāts būs  izglītojamo kvalifikācijas problēm-jautājumu apzināšana un to tālāka risināšana follow-up projektā. Šis projekts ir tīklošanās projekts bez taustāma rezultāta.

Projekta koordinators: 

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv