Statuss:
Noslēdzies

Projekta mērķis: uzlabot Elejas ciema teritorijas lietus ūdens novadīšanas vaļējo tīklu darbību, sekmēt individuālai apbūvei nepieciešamās nosusināšanas normas sasniegšanu. Mazināt īpašumu un apkārtējās vides applūšanas draudus ilgstošu nokrišņu un palu laikā    atjaunot ciema lietus ūdens noteces un meliorācijas vaļējos grāvjus.

attels1

Kopīgais finansējums: 153 778,66 EUR pašvaldības finansējums

Galvenās aktivitātes: Vaļējo gultņu atjaunošana 1762 metru kopgarumā, caurteku atjaunošana diametrā no 400mm līdz 1000mm kopā 368,9 metri. 

Projekta koordinators:

Ingars Rozītis

Projekta koordinators
ingars.rozitis [at] jelgavasnovads.lv
attels