Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta mērķis: uzlabot Elejas ciema teritorijas lietus ūdens novadīšanas vaļējo tīklu darbību, sekmēt individuālai apbūvei nepieciešamās nosusināšanas normas sasniegšanu. Mazināt īpašumu un apkārtējās vides applūšanas draudus ilgstošu nokrišņu un…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Finansējums vienam projektam ir līdz 1500,00 EUR (viens tūkstotis piecsimt euro, 00 centi).  Konkursa mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu apkārtējās vides uzlabošanā un teritorijas sakopšanā, veicināt iedzīvotāju…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Finansējums vienam projektam ir līdz 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi). Projektu pieteicēji var ieguldīt savu līdzfinansējumu, tas var tikt novērtēts kā materiālais ieguldījums.  Konkursa…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Finansējums vienam projektam ir līdz  750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi). Projektu pieteicēji var ieguldīt savu līdzfinansējumu, tas var tikt novērtēts kā materiālais ieguldījums. Konkursa mērķis sniegt pozitīvu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Finansējums vienam projektam ir 750,00 EUR (septiņi simti piecdesmit euro, 00 centi). Projektu pieteicēji var ieguldīt savu līdzfinansējumu, tas var tikt novērtēts kā materiālais ieguldījums. Konkursa mērķis sniegt pozitīvu ieguldījumu…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta nr: Līguma Nr.JNP/5-34.6/13/26 Projekta ieviešanas laiks: 25.09.2013. – 29.08.2014. Projekta mērķis: nepieciešamība pēc drošu un ērtu telpu nodrošinājuma, jo saistībā ar šīs ēkas slikto tehnisko stāvokli jau 2011. gadā - pēc SIA…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekta Nr: Identifikācijas Nr.JNP 2013/20, Līguma Nr.JNP/5-34.6/13/10 Projekta ieviešanas laiks: 04.06.2013. – 10.06.2014. Projekta mērķis: jaunas sporta halles nepieciešamība atbilstoši izglītības iestādes noslodzei, kā arī paredz…