Statuss:
Noslēdzies
 • Projekts Nr. 2016-2859/001-001
 • Ieviešanas laiks: 01.01.2017.-31.12.2018.
 • Projekta mērķis: ir veicināt brīvprātīgas darbības sportā, kā arī sociālo iekļaušanu, nodrošinot vienlīdzīgas iespējas un sekmējot izpratni par veselību uzlabojošu fizisko aktivitāšu svarīgumu, atbalstot plašāku piedalīšanos sportā un nodrošinot visiem vienlīdzīgas iespējas nodarboties ar sportu. Sekmēt bērnos izpratni par galvenajām cilvēku vērtībām, izmantojot sporta apmācību.
attels

Projekta kopējais finansējums: 298400 EUR, no kuriem ES finansējums (80%) - 238720 EUR. Finansējums Jelgavas novada Pašvaldībai - 32850 EUR, no kuriem 20% ir pašvaldības līdzfinansējums.

Projekta partneri: Grieķija, Rumānija, Bulgārija, Latvija, Itālija. Vadošais partneris - Grieķija.

 • Creative Thinking Development (CRE.THI.DEV.) (Grieķija)
 • Alexandru Ioan Cuza University of Iași (UAIC) (Rumānija)
 • NGO - Inter Sport Group (ISG) (Bulgārija)
 • Jelgavas Novada Pašvaldība (Sporta centrs) (Latvija)
 • Istituto Europeo per lo Sviluppo Socio Economico (ISES) (Itālija)

Galvenā mērķu grupa ir bērni vecumā no 10 līdz 12 gadiem. Kā arī treneri un sporta skolotāji.

 • Dažādu sporta informācijas avotu izpēte un apkopošana, risinājumu meklēšana;
 • Mācību materiālu izveidošana sporta skolotājiem;
 • Treneru apmācības Grieķijā, no katras valsts piedalīsies divi pārstāvji;
 • Apmācības sporta skolotājiem un  apmācību sesijas bērniem;
 • Atvērtais turnīrs starp komandām, katram sporta veidam un katrā valstī;
 • Izplatīšanas aktivitātes. Izplatīšana būs nepārtraukts process visā projekta dzīves laikā;
 • Projekta mājas lapas izveidošana, tas būs galvenais komunikācijas kanāls projekta partneru starpā, tur tiks izvietoti mācību materiāli, informācija par partneriem un projekta rezultāti;
 • Noslēguma konferenču rīkošana katrā valstī, lai publiskotu projekta iznākumus un labumus, ko ieguvuši bērni un treneri piedaloties projektā.

Projekta mājaslapa: www.fairhap-project.eu

Projekta koordinators: 

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv