logo

Projekta nr. 2023-1-LV01-KA122-SCH-000129442

Īstenošanas laiks: 01.08.2023. – 31.12.2024.

Projekta mērķi:

  1. 7. – 9.klašu izglītojamo Eiropas dimensijas stiprināšana, veicinot zināšanas par kopīgo Eiropas mantojumu, daudzveidību un to ilgtspējīgu attīstību
  2. Mācību kvalitātes paaugstināšana, pārņemot labo praksi ilgtspējīgas un iekļaujošas skolas attīstībā (pedagogu ieguldījums skolas darbības uzlabošanā)

Projekta finansējums: 40 300 EUR

Projekta īstenotājs: Staļģenes pamatskola

Projekta aktivitātes:

  • Skolēnu projektu darbu izstrāde inovatīviem un radošiem risinājumiem veselīga dzīvesveida popularizēšanai, ilgtspējīgu risinājumu skolas un pagasta vides attīstībai un skolas piedāvājuma dažādošanai, lai ieinteresētu vienaudžus mācīties
  • 7. – 9.klašu skolēnu grupu mobilitātes īstenošana uz Igauniju, Rumāniju un Portugāli
  • Skolēnu izstrādāto iniciatīvu iedzīvināšana skolā un pagastā ilgtspējīgai attīstībai.
  • Darba vērošanas aktivitāte pedagogiem par iekļaujošās izglītības jautājumiem Portugālē

Publicitāte:

Projekta koordinatore:

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona Staļģenes pamatskolā: Ilze Ērstike, skolotāja