Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Līgums Nr. 2-25/51
  • Projekta ieviešanas laiks: 15.11.2017.- 31.03.2018.
  • Projekta mērķis: veicināt dialogu starp jauniešiem un politikas veidotājiem un īstenotājiem Jelgavas novadā pievēršot uzmanību svarīgu problēmu apzināšanai un risinājumu noteikšanai, sniedzot ieskatu un izpratni jaunatnes politikas jomas aktualitātēs Latvijā un Eiropā, kā arī attīstīt jauniešu piederības apziņu savai (vietējai) kopienai.
attels
  1. Organizēt strukturētā dialoga vietējā līmeņa konsultāciju ar mērķi izzināt Jelgavas novada pašvaldības jauniešu viedokli par Strukturētā dialoga VI. cikla tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā – ko tālāk?” un sagatavot rekomendācijas.
  2. Organizēt Jelgavas novada jauniešu Forumu “Mēs radām Jelgavas novadam” ar mērķi noskaidrot Jelgavas novada jauniešu viedokli un saņemt priekšlikumus par tēmām, ko jaunieši paši izvirzītu kā prioritātes jaunatnes jomā.

Strukturētā dialoga vietējā līmeņa konsultācijā piedalīsies 26 Jelgavas novada jaunieši vecumā no 13 - 25 gadiem, tostarp jaunieši, kuri pārstāv Jelgavas novada Jauniešu padomi iesaistot vēl vienu jaunieti no katra pagasta; 6 pašvaldības deputāti un 3 eksperti (NVO pārstāvis, jaunatnes lietu speciālists un Izglītības pārvaldes vadītājs).
Jelgavas novada jauniešu Forumā “Mēs radām Jelgavas novadam” piedalīsies 39 Jelgavas novada jaunieši vecumā no 13 - 25 gadiem, tostarp jaunieši, kuri pārstāv Jelgavas novada Jauniešu padomi iesaistot vēl divus jauniešus no katra pagasta; 8 pašvaldības deputāti un 3 eksperti (NVO pārstāvis, jaunatnes lietu speciālists un Izglītības pārvaldes vadītājs).

Rezultātā projekts sniegs ieguldījumu jaunu risinājumu izstrādē pašvaldības līmenī izstrādājot rekomendācijas balstoties uz vietējām problēmām, kā arī tiks izstrādātas nacionālā un Eiropas līmeņa rekomendācijas par Strukturētā dialoga VI. cikla tematisko prioritāti “Jaunieši Eiropā –ko tālāk?”.  

Projekta finansējums: EUR 1750,00 (Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2017. gadam finansējums).

Projekta koordinators:

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv