Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta ieviešanas laiks: 09.07.2022. – 1.10.2022.
  • Latvijas Pašvaldību Savienības finansējums: 1 500 EUR
attels

Projekta ietvaros paredzēts:

  1. Staļģenes muižas parkā:

Pēc SIA “Veido vidi” ainavu arhitektes Kristīnes Dreijas izstrādātā labiekārtojuma plāna un ieteikumiem, Staļģenes muižas parka ziemeļu daļā, paredzēta stādījumu papildināšana ar  jauniem lapu kokiem, lapu krūmiem un skuju kokaugiem.

  1. Ānes parkā:

Ānes parks ir viens no jaunākajiem parkiem Jelgavas novadā. Ānes parks ir dabiski veidojies dažādu koku sugu grupu stādījums. Lai izveidotu kompaktu un skaistu parka kopainu, paredzēts papildināt ar jauniem koku un krūmu stādījumiem.

  1. Ozolnieku zaļajā zonā:

Pamatojoties uz Rekreācijas plānu (bērnu) laukums pie PII “Pūcīte” Rīgas ielā 29, Ozolniekos zaļās zonas izveidei, plānots iestādīt lapu kokus un skujkokus.

  1. Izglītojošs pasākums:

Projekta realizācijas laikā plānots noorganizēt informatīvi izglītojoša rakstura pasākumu par:

  •  ilgtspējīgu un gudru saimniekošanu Jelgavas novada muižas parkos un nepieciešamību tos labiekārtot, kopt un atjaunot;
  • zaļās zonas apdzīvotās vietās nepieciešamību, kā arī parku un apstādījumu kopšanu un dendroloģisko stādījumu nozīmi ainavas veidošanā.

       5. Īstenotās aktivitātes: 

Pasākums „ Meža dienas 2022” Jelgavas novadā tiek īstenots Meža attīstības fonda Zemkopības ministrijas budžeta programmas 24.00.00 "Meža resursu ilgtspējības saglabāšana" apakšprogrammas 24.02.00 "Valsts atbalsta pasākumi meža nozarē"  ietvaros.

Moto: „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!


Projekta koordinators:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv