Statuss:
Īstenošanā

Projekta ieviešanas laiks: 01.07.2023. – 1.10.2023.

Latvijas Pašvaldību Savienības finansējums Jelgavas novadam: 1 200 EUR

attels

Projekta ietvaros paredzēts:

  1. Vilces muižas parks ir Reģiona nozīmes kultūras piemineklis (valsts aizsardzības Nr. 5283). Platība: 12,672 ha- Jelgavas novada pašvaldības īpašums (kadastra Nr. 54900030208);Muižas pils celta 18. gs. vidū pēc barona Mēdema pasūtījuma. Muiža tika pārbūvēta 19. gs., kad tā kļuva par Johana Frīdriha Vilhelma fon Hāna īpašumu. Vilces muižas parks kā  Angļu ainavu parks tika veidots 19.gs.vidū līdz ar jauno īpašnieku- baronu Hānu-saimniekošanu Vilces muižā. Parks robežojas ar šauro, līkumaino Vilces upīti un atklāj Zemgalei neraksturīgo reljefu. Vilces muižas parku pastaigām un izzinošām aktivitātēm ir iecienījuši gan vietējie iedzīvotāji gan tūristi. 2017.gadā parka teritorijas attīstībai tika izstrādāts būvprojekts/labiekārtojuma plāns ”LATVIJAS 100-GADES PARKS VILCĒ”. Teritorijā plānots pastaigu parks, kuram īpašu vērtību piešķirtu Vilcei nozīmīgu cilvēku( piem. 2017. gadā ozolus stādīja-Aizsardzības ministrijas pārstāvji, Sergejs Jēgers, Ints Teterovskis u.c.)  stādīti koki. Apstādījumiem plānota gadalaiku koncepcija, ar atbilstošu sortimentu veidojot tematiski atšķirīgas katru gadalaiku simbolizējošas zonas.
  2. Ānes parks ir viens no jaunākajiem parkiem Jelgavas novadā. Platība: 3,2 ha- Jelgavas novada pašvaldības īpašums (kadastra nr.54440070168) Ānes parks ir dabiski veidojies dažādu koku sugu  grupu stādījums. Sakopjot degradētu teritoriju ciema centrā, kur ilgus gadus bija gan mazdārziņi, gan sadzīves atkritumu novietne, atklājās skaistas jaunu koku grupas. Jauno, sakopto Ānes parku pastaigām un rāmai atpūtai ir iecienījuši vietējie iedzīvotāji. Lai izveidotu kompaktu un skaistu parka kopainu, to ir nepieciešams papildināt ar jauniem koku un krūmu stādījumiem. 2021.gadā tika uzsākta parka labiekārtošana ar rotaļu un aktīvās atpūtas elementiem. 2022.gadā uzsākta taciņu labiekārtošana. Ānes parkam ir izstrādāts labiekārtošanas plāns.
  3. Izglītojošs pasākums:
    Projekta realizācijas laikā plānots noorganizēt informatīvi izglītojoša rakstura pasākumu, pievēršot uzmanību ilgtspējīgai mežu un parku apsaimniekošanai novada teritorijā, to labiekārtošanai, zaļās zonas nepieciešamībai, dendroloģisko stādījumu stāvoklim, to kopšanai un nozīmei ainavas veidošanā. Seminārs paredzēts plašam interesentu lokam, kur ar savu pieredzi dalīsies jomas profesionāļi.
     
  4. Īstenotās aktivitātes: 
     

 

Pasākums „Meža dienas 2023” Jelgavas novadā tiek īstenots piedaloties Latvijas Pašvaldību savienības koordinētā projekta “Meža dienas 2023 Latvijas pašvaldībās- veidosim zaļāku, košāku un daudzveidīgāku vidi sev apkārt!” ietvaros, saņemot Meža attīstības fonda finansējumu.

Moto: „Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu ainavu!


Projekta koordinators:

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv