Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts Nr. 2019-1-DE03-KA229-059770_4
  • Ieviešanas laiks: 18.10.2019. – 23.08.2022.
  • Projekta mērķis: Erasmus+ projekts “Mobilais muzejs” sniedz iespēju skolēniem no sešām dažādām Eiropas Savienības valstīm sadarboties internacionālās grupās, lai radītu “muzeju koferī” jeb vairākkārt lietojamu, izglītojošu mācību materiālu kā ekspozīciju gan reālajā, gan virtuālajā vidē (izmantojot eTwinning platformu).
attels

Projekta vadošais partneris: Max-Planck-Gymnasium-Delmenhorst (Vācija)

Sadarbības partneri: Agrupamento de Escolas de Penalva do Castelo (Portugāle), Liceul de Arte "Sigismund Toduta" (Rumānija), Szkola Podstawowa nr 31 im. Kazimierza Pulaskiego (Polija), Ozolnieku vidusskola (Latvija), LICEO STATALE "ENRICO MEDI"(Itālija).

  1. Atbalstīt, motivēt un dot iespēju izglītojamajiem apgūt un attīstīt dažādas pamatprasmes un pamatkompetences, tostarp valodas prasmes, sadarbības prasmes internacionālā vidē, radošumu un inovācijas, digitālās kompetences, kā arī attīstīt mācīšanos mācīties (learning to learn);
  2. Izstrādāt inovatīvu mācību metodiku, nodrošinot apmācību iespējas skolotājiem un radot iespējas labās prakses apmaiņai;
  3. Veicināt metodes “mācīties darot” (learning by doing) apguvi, ar kuras palīdzību skolēni rada nelielas izstādes jeb “mobilos muzejus”;
  4. Ar ceļošanas, kopēju sanāksmju, zināšanu un ideju apmaiņas palīdzību, skolēni gūst iespēju mācīties veidot tematiskus mācību materiālus, kā arī paplašina valodu prasmes, vēsturisko un kulturālo redzesloku.
  • Katras valsts pārstāvētās skolas komanda gatavo un vāc materiālus (intervijas, audio ierakstus, video ierakstus, fotogrāfijas, tekstus, artefaktus), un veido nelielus uzdevumus, ar kuriem partneri tiek iepazīstināti pirms sanāksmēm;
  • Komandas piedalās sanāksmēs Vācijā, Itālijā, Portugālē, Rumānijā un Latvijā, kuru laikā skolēni strādā ar iepriekš apkopotajiem materiāliem, apmeklē muzejus un vēsturiskas/kulturālas vietas. Izmantojot šos materiālus un iegūto pieredzi viņi veido “muzejus koferos” jeb vairākkārt lietojamu, izglītojošu mācību materiālu kā ekspozīciju gan reālajā, gan virtuālajā vidē;
  • Noslēgumā visi “muzeji koferī” tiek izstādīti izstādē vietējā skolā, lai skolēni, pedagogi un vietējās kopienas pārstāvji varētu iepazīties ar tiem. Tāpat materiāli tiek digitāli dokumentēti, lai būtu pieejami visiem projekta dalībniekiem.