Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr. RO85
  • Ieviešanas laiks: 01.01.2019.-31.12.2021.
  • Projekta mērķis: veicināt Baltijas jūras reģiona pašvaldību ilgtspējīgu attīstību un iedzīvotāju sociālo labklājību, izmantojot uzlabotu, inovatīvu, efektīvu un integrētu starpnozaru sadarbības politiku.
attels

Projekta kopējās izmaksas, EUR: 2 534 507.85, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 52 920.00, no tās programmas finansējums 85% - 44982.00; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 15% - 7938.00

Projekta vadošais partneris: Turku pašvaldība (Somija)

Metropolia Lietišķo zinātņu universitāte, Helsinku pašvaldība (Somija), Lietuvas Lietišķo zinātņu universitāte, Klaipēdas pašvaldības Sabiedrības veselības birojs (Lietuva), Jelgavas novada pašvaldība, Rīgas Stradiņa universitāte (Latvija), Poznaņas pašvaldība, Suwalku pašvaldība, Nofer arodmedicīnas institūts (Polija), Vesterbötten apgabala pašvaldība (Zviedrija), Krievijas veselīgo pašvaldību asociācija (Krievija), Tallinas zinātņu parks Technopol; Tartu pašvaldība (Igaunija)

Projekta galvenais rezultāts būs izstrādāts modelis efektīvai sadarbībai pašvaldību starpnozaru politikai veselības un labklājības jomā, t.sk. ietverot citus sektorus, iedzīvotājus un uzņēmumus, un balstīts uz piemēriem veselības un labklājības jomās, kas tiks vispārināti, lai risinātu dažādus dzīves aspektus. Tāpat tiks izstrādāts instruments, lai novērtētu pašvaldību starpnozaru sadarbības nepieciešamību, vērtības, līdzdalības spējas, motivāciju, vēlmi un labo praksi veselības un labklājības jomā. Projekta ietvaros tiks testēts pilotmodelis kādā no jomām, kas veicina iedzīvotāju veselību, veselīgu dzīvesveidu un labklājības pieaugumu. Jelgavas novadā tā būs pēc iespējas vietējas un ekoloģiskas pārtikas nodrošināšana izglītības iestādēs.

Projekta nosaukums angļu valodā: Urban Labs for Better Health for All in the Baltic Sea Region - boosting cross-sectoral cooperation for health and wellbeing in the cities/ HEALTHY BOOST

Projekta koordinators:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv