Projekta Nr.: DCI-NSAED/2014/338-493
Ieviešanas laiks: 29.05.2017.-31.08.2017.
Projekta mērķis: veicināt attīstības izglītību un veicināt sabiedrības izpratni par sabiedrības līdzdalību. Uzdevums ir pievērst sabiedrības, īpaši jauniešu, uzmanību jautājumiem, kas nodrošina labākas sabiedrības un labāku dzīves apstākļu veidošanos dažādās valstīs. 

attels

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība

Projekta partneri: NVO “ideA” (Latvija), NVO “Youth for youth” (Moldova), NVO “Wise Veer” (Igaunija)

Kopīgais finansējums EUR: 6588,10; programmas finansējums: 6000,00; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums: 588,10

  • starptautiskas apmācības jauniešiem “Dzimumu līdztiesība: kāpēc tas ir svarīgi?”, kas atbilst 5. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķim “Dzimumu līdztiesība”. 21 dalībnieks – jaunieši vecumā no 15 līdz 20 gadiem un jaunatnes līderi no Jelgavas novada (Latvijas), Glodeni (Moldovas), Viljandi (Igaunijas).  Mācību programma veidota neformālā izglītībā, tiks apskatīti sekojoši jautājumi – dzimumu līdztiesība, vai tas ir vai nav svarīgi, cik svarīga ir dzimumu loma sabiedrībā, emocionālā vardarbība internetā, kā mēs veidojam savu personību sociālā vidē. Programmas laikā tiks organizēts arī starpkultūru vakars, jauniešiem radot iespēju iepazīt viesu kultūras iezīmes;
  • paneļdiskusija “Kā klimata pārmaiņas ietekmē mūs un kā mēs ietekmējam klimata pārmaiņas?”, kas atbilst 13. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķim “Planētas aizsardzība”. Diskusija tiek organizēta, lai veicinātu resursu ilgtspējīgu izmantošanu;
  • forums “Pilsētu un lauku reģionu sinerģija uzņēmējdarbības attīstībai”, kas atbilst 11. ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķim “Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas” un rīkots, lai veicinātu ilgtspējīgu vietējo kopienu attīstību;
  • interaktīva spēle, kas atspoguļos visus ANO ilgtspējīgas attīstības mērķus sabiedrības, vides un ekonomikas aspektā

Projekta koordinators:  

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv