zivju fonds

Projekta Nr. 23-00-S0ZF02-000011

Projekta mērķis:

Atjaunot un uzlabot dažādu Svētes upē esošo saimnieciski vērtīgo zivju sugu (vimbu, nēģu) nārsta apstākļus, palielināt to resursus.

Kopējais attīrāmais Svētes upes posms būs aptuveni 1200m (upes kreisajā krastā 900 m, upes labajā krastā 300m) garš. Vietas tiks saskaņotas ar BIOR speciālistiem, kuri, saskaņā ar Zivju fonda nosacījumu, tiks pieaicināti pirms darbu uzsākšanas veikt izpēti. Projekta izdevumu pozīcijas aprēķinātas pamatojoties uz cenu aptauju un tirgus priekšizpētes procesa rezultātiem. Upes tīrīšanas darbi paredzēti jūlija, augusta un septembra mēnešos, kad ūdens līmenis upē ir viszemākais.

Rezultāts:

Ieguvēji būs daudzi Svētes upes un Lielupes upes sateces baseina izmantotāji. Projekta realizācijas rezultātā uzlabosies upes ekosistēma, tiks atveseļota Svētes upe un uzlabota ainava, kā arī uzlabots zivju migrācijas ceļš. Atjaunojot dabiskā ūdens plūsmu paaugstināsies zivju nārsta potenciāls vairāku gadu garumā. Uzlabosies zivju skaits Lielupes baseinā, kā arī samazināsies piesārņojuma līmenis Baltijas jūrā.

Īstenošanas termiņš: 2023 gada jūnijs- oktobris

Projekta finansējums:

14991,90 EUR no Zivju fonda

999,00 no Jelgavas novada pašvaldības

Publikācijas: