Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr.: 17-06-AL03-A019.2101-000002
  • Īstenošanas periods: līdz 2018.gada 26.oktobrim.
  • Projekta mērķis: Veicināt uzņēmējdarbības attīstību Jelgavas novada administratīvajā teritorijā, radot pievilcīgu vidi ražošanas uzņēmumu attīstībai. Tādējādi piesaistīt cilvēkus laukiem un uzņēmējdarbībai lauku teritorijā, veicināt nodarbinātību (jaunu darba vietu darba radīšanu) un ekonomisko izaugsmi novadā.
attels

Kopējās izmaksas: EUR 16189,32

Publiskais finansējums(LAD fonda): EUR 12951,46

Pašu finansējums: EUR 3237.86

Projekta ietvaros tiks veikta Jelgavas novada pašvaldībai (turpmāk pašvaldība) piederošas telpas pielāgošana ražošanas uzņēmumu attīstībai. Līdz šim pašvaldībai piederošā ēkā Ievu iela 12, Dzirnieki, Jaunsvirlaukas pagasts, Jelgavas novadā mērķtiecīgi ir veiktas investīcijas amatniecības centra "Jaunlīdumi" izveidei. Kopš 2016.gada amatniecības centrā ir izveidojusies veiksmīga sadarbība ar pārtikas jomas amatnieku, kurš ir radījis inovatīvu produktu un uzsācis tā ražošanas attīstības pirmo posmu. Jau šajā posmā ir ievērojami augusi iedzīvotāju, tai skaitā arī citu pašvaldību, interese par produkta tapšanas stāstu un ražošanas niansēm. Tāpēc sadarbojoties ar ražotāju tiek organizētas dažādu delegāciju viesošanās amatniecības centrā. Šāda aktivitāte būtiski veicina pašvaldības atpazīstamību. Ņemot vērā augošo interesi par radīto produktu un par ražošanas procesiem, ražotājam ir vitāli nozīmīgi paplašināt ražošanas telpas, lai vienlaicīgi varētu norisināties vairāki ražošanas posmi. Kas arī dotu izglītojošu ieskatu delegācijām par inovatīvā produkta ražošanas procesiem. Šāda veida amatnieku attīstība amatniecības centra telpās "Jaunlīdumi" arī veicina ēkas izmantošanas rentabilitāti. Projekts tiek plānots kā nākošais ražošanas attīstības posms, kura ietvaros tiks pielāgotas blakusesoša telpa ražošanas vajadzībām. Projekta ietvaros tiks veikta vienkāršota telpu atjaunošana, kas ietver grīdas, sienas un griestu segumu maiņu, telpu savstarpējo savienošana ar aili, atsevišķas noliktavas telpas izveidošanu, elektrības un ūdens komunikāciju pielāgošana ražošanas vajadzībām. Telpās tiek plānots izveidot gatavās produkcijas iepakošanas līniju un gatavās produkcijas uzglabāšanas noliktavu. Tādejādi nodrošinot, ka vienlaicīgi var norisināties divi tehnoloģiskie procesi gan produkcijas ražošanu, gan gatavās produkcijas fasēšanu. Līdz šim šie procesi tika realizēti nodalot laikā, kas ievērojami paildzina visu tehnoloģisko procesu īstenošanu. Plānotā projekta ilgtspēju raksturo vairāki būtiski faktori:

  1. augošais produkta pieprasījums tirgū;
  2. sabiedrības augošā interese pēc izglītojošām un informatīvām vizītēm inovatīvu produktu ražotnē;
  3. uzņēmumu īpašnieku profesionālā izglītība un prasmes: viens no uzņēmuma īpašniekiem ir pārtikas tehnologs ar augstāko izglītību, otrs uzņēmuma līdzīpašnieks ir ar personīgo pieredzi uzņēmējdarbībā un finanšu jomā;
  4. privāto investoru izrādītā interese un vēlmi iesaistīties ražošanas attīstībā.

Projekta koordinators: