Statuss:
Īstenošanā

Projekta Nr. 2023-1-LIT029

Projekta ieviešanas laiks: 01.03.2023. –15.12.2023.

valsts_kulturkapitala_fonds

Projekta finansējums:

Projekta kopējais finansējums: 1120 EUR ir Valsts Kulturkapitāla fonda 100% finansējums.

Projekta mērķis:

Veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību pirmsskolu vecuma bērniem un pamatskolu skolēniem, organizējot tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Jelgavas novada bibliotēkās, pielāgojoties valstī noteiktās ārkārtas situācijas izmaiņām.

Projekta uzdevumi:

  1. Veicināt lasīšanas kultūras vērtību saglabāšanu, popularizēšanu, attīstību un pieejamību pirmsskolas un pamatskolas vecuma bērniem Jelgavas novadā.
  2. Noorganizēt tikšanos ar bērnu grāmatu autoriem Jelgavas novada bibliotēkās, veicinot bibliotēku darbību novadā.
  3. Nodrošināt projekta aktivitāšu publicitāti.

Publicitāte:

Tikšanās ar bērnu grāmatu autoriem Jelgavas novada bibliotēkās

Ella Popesko

Kultūras, sporta un NVO projektu vadītāja
ella.popesko [at] jelgavasnovads.lv