Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta līguma Nr. 4-27/32
  • Projekta ieviešanas laiks: 18.04.2016. - 15.09.2016.
  • Projekta mērķis: īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes Jelgavas novada jauniešiem, pilnveidot jauniešu personību attīstot dzīvei nepieciešamās kompetences, kā arī veidot un stiprināt jauniešu piederības apziņu savam novadam.
attels

Galvenie pasākumi:

  1. Noorganizēt neformālās izglītības apmācības „Mana Personība”;
  2. Noorganizēt apmācības ar āra dzīves aktivitātēm „Mana Identitāte”;
  3. Noorganizēt upju tīrīšanas talku „Mana vide!” Elejas dabas parkā;
  4. Noorganizēt novada galda spēļu sacensības.

Mērķauditorija ir 26 Jelgavas novada lauku jaunieši vecumā no 13- 25 gadiem,  tostarp jaunieši, kuri ir neaktīvi un nepārliecināti par sevi, jaunieši bezdarbnieki, jaunieši no trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm. Projekta aktivitātēs iesaistīsies 13 jauniešu padomes jaunieši, iesaistot 1 -2 jauniešus no katra pagasta.

Projekta rezultātā Jelgavas novada 26 jaunieši ir piedalījušies neformālās izglītības apmācībās un āra dzīves aktivitātēs, pilnveidojuši dzīvei nepieciešamās kompetences, kā arī stiprinājuši savu piederību pagastam, novadam un Latvijai.

Projekta finansējums: EUR 3497,21 (Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2016. gadam finansējums).

Projekta koordinators:

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv