Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr.: 1-20/23
  • Projekta ieviešanas laiks: 9.04.2013. – 29.08.2013.
  • Projekta mērķis:  veicināt Aizupes pamatskolas skolēnos interesi par vides jautājumiem, piedāvājot pielietot praktiski pētnieciskās metodes reālajā dzīvē dažādās vides izglītības jomās.
attels1

Projekta īstenotājs: Skolas atbalsta biedrība „Aizupīte”
                               
Kopīgais finansējums LVL: 6075,30; LVAF finansējums: 3038,00; pašvaldības līdzfinansējums: 3037,30. 

  • noorganizēta dienas vides izglītības nometne ar pēcpusdienas aktivitātēm;
  • izpētīta Aizupes pamatskolas birzīte un meža taka, izmantojot dažādas interaktīvas metodes;
  • iepazīstināti Aizupes pamatskolas skolēni ar vides izglītības jomām, organizējot sešas tematiskās dienas: Zemes dienu, Meža dienu, Purva dienu, Ūdens dienu, Ziedu dienu, Koku dienu;
  • izveidoti herbāriji un iežu paraugi, vēlākai izmantošanai dabaszinību stundās;
  • uzstādīta lapene skolas birzītē;
  • izveidotas sienas avīzes par katras dienas aktivitātēm;
  • izveidots 2014. gada kalendārs izmantojot vides nometnes fotogrāfijas.

Projekta koordinators:

Sigita Kārkla
e-pasts: biedriba_aizupite@inbox.lv