Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. 1-08/5/2013      
  • Ieviešanas laiks: 06.05.2013. - 15.08.2013.
  • Projekta mērķis: Jelgavas novada jauniešu vides izglītošana un audzināšana par Latvijā aktuālām vides problēmām un to risināšanu – atkritumu pārstrāde, ūdens un augsnes piesārņojums un atjaunojamo energoresursu efektīga izmantošana.
attels1

Projekta īstenotājs: biedrība ”Attīstības centrs ”Iepazīsim sevi””

Kopīgais finansējums: LVL 4000.00; fonda finansējums - LVL 2000,00; Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums - LVL 2000,00. 

  • Noorganizēt 5 diennakšu nometni „Par zaļu pat vēl zaļāks... ” 30 Jelgavas novada izglītības iestāžu audzēkņiem;
  • Apmeklēt 7 uzņēmumus, lai iepazītos ar vides ilgtspējas risinājumiem ražotnēs un iestādēs;
  • Piedalīties praktiskajās nodarbībās, laboratorijas darbos un vides izpētes aktivitātēs dabā, tā rezultātā izveidot 3 reklāmas rullīšus par aktuālām vides problēmām;
  • Noorganizēt diskusiju par vides aktuālām problēmām, kopa 70 dalībniekiem – nometnes dalībnieki, pašvaldības pārstāvji un novada jaunieši

Projekta koordinators:

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv