Statuss:
Īstenošanā
 • Projekta numurs: 2020-1-LV01-KA226-VET-094520
 • Ieviešanas laiks: 02.05.2021. – 30.06.2023.
 • Projekta mērķis: digitālās stratēģijas izveide profesionālām izglītības iestādēm un virtuālo apmācību uzsākšana restaurācijā un būvniecībā, lai paaugstinātu sadarbības partneru kapacitāti attālinātu un kombinētu apmācību īstenošanā.
attels
 1. Veicināt izglītības iestāžu attīstību, uzlabojot profesionālo programmu saturu un piedāvājumu restaurācijā un būvniecībā, kā arī paaugstinot administratīvā personāla un pedagogu profesionālās kompetences.
 2. Mazināt profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu skolu pamešanu pirms kvalifikācijas iegūšanas.
 3. Palielināt profesionālo izglītības iestāžu topošo absolventu konkurētspēju darba tirgū, apgūstot papildus prasmes

Projekta vadošais partneris: Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Sadarbības partneri: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte; Paņevežas profesionālās izglītības un apmācības centrs (Lietuva); Profesionālā inženierzinību vidusskola (Slovākija)

 • Digitālās stratēģijas izstrāde;
 • Profesionālo priekšmetu pedagogu digitālās kompetences paaugstināšana tiešsaistes apmācībās;
 • Studiju vizītes partnerskolu administratīvajam personālam, lai iepazītos ar labāko praksi profesionālo izglītības iestāžu un programmu digitalizācijā;
 • Pedagogu neformālās apmācības, lai veicinātu inovatīvu risinājumu ieviešanu mācību darbā;
 • Digitālās platformas izveide Moodle vidē, atbilstoši digitālai stratēģijai;
 • Virtuālo mācību materiālu izstrāde un aprobēšana 9 moduļiem restaurācijā un celtniecībā.

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv