Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta līguma Nr. 4-33/19
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.04.2015.-30.09.2015.
  • Projekta mērķis: īstenot neformālās mācīšanās aktivitātes Jelgavas novada jauniešiem, pilnveidot jauniešu personību, attīstīt dzīvei nepieciešamās kompetences (radošumu, uzņēmību līderību, atbildību), kā arī veicināt jauniešu piederības apziņu savam novadam un veselīgu dzīvesveidu jauniešu vidū.
attels2

Projekta finansējums: EUR 3187,00 (Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2015 gadam finansējums). 

  1. Organizētas neformālās izglītības apmācības „Sasniedz vairāk!” (2 dienas);
  2. Organizēts radošs seminārs „Mana un manas apkārtnes identitāte” (1 diena);
  3. Organizēts velobrauciens ar fotoorientēšanās elementiem „Savas vides apzināšanās!”;
  4. Organizēts pieredzes apmaiņas braucienu uz Jauniešu māju IDEA House Aizputes novadā.

Mērķauditorija ir 26 Jelgavas novada lauku jaunieši vecumā no 15- 25 gadiem,  tostarp sociālās atstumtības riskam pakļautie jaunieši. Projekta aktivitātēs iesaistīsies Jauniešu padomes jaunieši, iesaistot 1 -2 jauniešus no katra pagasta.

Projekta rezultātā Jelgavas novada 26 jaunieši ir piedalījušies neformālās izglītības apmācībās un radošā seminārā, pilnveidojuši savas kompetences, līderības un komandas veidošanas prasmes, kā arī apzinājušies līdzdalības iespējas savas dzīves kvalitātes uzlabošanā. Jaunieši ir ieguvuši pozitīvas atziņas pieredzes apmaiņas braucienā uz Jauniešu māju Aizputē.

Projekta koordinators:

Inese Skromane

Sociālo pakalpojumu attīstības projektu vadītāja
inese.skromane [at] jelgavasnovads.lv
attels