Statuss:
Īstenošanā
  • Projekta Nr.: 2021-1-LV01-KA122-VET-000017277
  • Ieviešanas laiks: 03.10.2021. – 03.04.2023.
  • Projekta mērķis: Zaļenieku komerciālās un amatniecības vidusskolas attīstības sekmēšana, tās profesionālo izglītības programmu pedagogu profesionālā pilnveide, apmainoties ar paraugpraksi un ieviešot jaunu un inovatīvu pedagoģisko metožu un tehnoloģiju izmantošanu mācību procesā. Audzēkņu, neseno absolventu stažēšanās starptautiskā vidē, lai attīstītu ar darbu saistītas prasmes, kuras nepieciešamas pašreizējā un nākotnes darba tirgū, kā arī transversālās prasmes.
attels

Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības īstemiņa mobilitātes izglītojamajiem un pedagoģiskajām personālam profesionālajā izglītībā un apmācībās projekts “Zaļenieku KAV profesionālā pilnveide starptautiskā darba vidē” (Nr. 2021-1-LV01-KA122-VET-000017277). Projektu finansē Eiropas Komisija.

Projekta uzdevumi:

  1. Saturiski uzlabot 4 profesionālās izglītības programmas, padarot atbilstošākas 21.gs nepieciešamām prasmēm un darba tirgus vajadzībām.
  2. Palielināt profesionālo izglītības iestāžu topošo absolventu konkurētspēju darba tirgū, apgūstot papildus prasmes

Projekta vadošais partneris: Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Sadarbības partneri/ uzņemošās iestādes: Berlīnes Būvniecības industrijas Profesionālās attīstības izglītības centrs (Vācija), Jans Matejko Valsts tēlotājmākslas vidusskola (Polija), Eiropas Projektu Attīstības organizācija (EPD - European Projects Development Unipessoal Lda) (Portugāle), Asociācija “Mobility Friends” (Portugāle)

Galvenās aktivitātes:

  • 6 profesionālo izglītības programmu pedagogi piedalīsies darba vērošanas aktivitātēs sadarbības partneru iestādēs, apgūstot paraugpraksi un uzlabojot profesionālo izglītības programmu saturu;
  • 6 PIP “Būvdarbi” audzēkņu un neseno absolventu praktiskās mācības Vācijā;
  • 6 PIP “Restaurācija” audzēkņu praktiskās mācības Polijā;
  • 4 PIP “Augkopība” audzēkņu un neseno absolvent praktiskās mācības Portugālē;
  • 2 PIP “Ēdināšanas pakalpojumi” neseno absolventu  praktiskās mācības Portugālē.

Publicitāte:

 Projekta koordinators: 

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv