Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta Nr. PA-GRO-1211
  • Ieviešanas laiks: 19.03.2019. - 07.06.2019.
  • Projekta mērķis: veicināt un atbalstīt bērnu un jauniešu veselību, izglītību un sociālo integrāciju, kā arī nodarbinātību pašvaldībās, atbilstoši Ziemeļvalstu labklājības sistēmai un modelim.  
attels
  • Uzlabot bērnu un jauniešu fizisko un garīgo veselību;
  • Veicināt bērnu un jauniešu sociālo iekļaušanu un integrāciju;
  • Uzlabot nodarbinātības iespējas jauniešiem;
  • Dalīties ar labās prakses piemēriem par ilgtspējīgu labklājības attīstību pašvaldībās

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība               
Projekta partneri: Fredrikstad pašvaldība (Norvēģija), Västerbotten apgabala pašvaldība (Zviedrija)

Projekta kopējās izmaksas, EUR: 12 490.92, Ziemeļu Ministru padomes finansējums 6 680; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 5810.92.

  • Pieredzes apmaiņas vizītes Norvēģijā (19.-22.03.2019.) un Zviedrijā (03.-06.06.2019.) veselības, izglītības un sociālās integrācijas jautājumos (Ziemeļvalstu labklājības modelis) – 9 cilvēki katrā pieredzes apmaiņas braucienā.

Projekta koordinators:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv