Statuss:
Noslēdzies

Projekta Nr. PA-GRO-863

Īstenošanas periods: 10.10.2016.-06.04.2017.

Projekta mērķis: veicināt ilgtspējīgas izglītības sistēmas ieviešanu pašvaldībās.

attels
  1. iepazīt jaunas metodes darbā ar talantīgiem skolēniem;
  2. nodrošināt interešu izglītības labāku organizāciju;
  3. veicināt karjeras izglītības attīstību;
  4. uzlabot mūžizglītības metodes nelielās lauku pašvaldībās;
  5. izplatīt labās prakses piemērus, kas nodrošina kvalitāti un inovācijas izglītībā vietējā un reģionālā līmeni.

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība               
Projekta partneri: Västerbotten reģiona padome (Zviedrija), Baltijas jūras attīstības biedrība (Somija)

Projekta kopējās izmaksas: EUR: 7 919.79, Ziemeļu Ministru padomes finansējums 60% - 4751.87; Jelgavas novada pašvaldības finansējums 40% - 3167.92

  • Pieredzes apmaiņas vizītes izglītības kvalitātes nodrošināšanas un ilgtspējas jautājumos: Zviedrijā (17.-20.10.2016.), Somijā (14.-17.03.2017.)

*Projekta nosaukums angļu valodā:  Nordic-Baltic cooperation for improvement of education systems

Projekta koordinators:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv