05.07.2022.

Atbalsts pedagogiem

Publicēts jaunākais Karjeras ziņu izdevums

Publicēts jaunākais Karjeras ziņu izdevums

15.09.2016. 15:49

Valsts izglītības attīstības aģentūras Informācijas un karjeras atbalsta departaments ir apkopojis informāciju par aktualitātēm karjeras attīstības jomā un aicina iepazīties ar jaunāko Karjeras ziņu izdevumu.

Vērtīgs palīgmateriāls karjeras izglītības darbā ar jauniešiem.

Vērtīgs palīgmateriāls karjeras izglītības darbā ar jauniešiem.

16.04.2016. 14:50

Nodarbinātības Valsts aģentūra ir publicējusi izdevumus par 2014./2015.mācību gadu, kas palīdz orientēties izglītības izvēlē pēc pamatskolas un vidusskolas absolvēšanas.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapas sadaļā Euroguidance „Semināru,  konferenču materiāli” pieejami jauni lejupielādējami metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem.

Valsts izglītības attīstības aģentūras (VIAA) mājas lapas sadaļā Euroguidance „Semināru, konferenču materiāli” pieejami jauni lejupielādējami metodiskie materiāli darbam ar skolēniem un viņu vecākiem.

02.09.2015. 14:52

Materiāli paredzēti klašu audzinātājiem un skolu karjeras speciālistiem. Materiāli izmantojami darbam ar tēmām „Kā iepazīt sevi” un  „Kā intervēt darba devēju”. Materiālu paketē ietilpst prezentācija, paskaidrojošais materiāls skolotājam un izdales materiāli dalībniekiem. Katrā tēmā sagatavoti atsevišķi materiāli darbam ar 5.-7., 8.-9., 10.-12. klases skolēniem un vecākiem.