Pašvaldības teritorijas ar industriālajām vajadzībām atbilstošu zonējumu, piemērojamas investīciju projektiem, lielākas par 1 ha

Pagasts

Iespējamā industriālā teritorija (kad.apzīm.)

Elektrības pieslēgums, attālums līdz sadalei (m)

 

Gāzes pieslēgums, attālums līdz sadalei (m)

 

Transporta infrastruktūra

Attālums līdz valsts ceļam

Eleja

5448 006 0312

1,6ha Pašvaldībai piederošs

300

Nav pieejams

Grantēts pievedceļš

Jelgava– 15km

Rīga– 60km

Kalnciema pagasts

54310020461

platība 0.51ha

"Dobeļi"

200m

Nav pieejams

Asfaltēts ceļš

Jelgava- 24km

Rīga- 48km 

Privātās teritorijas ar industriālajām vajadzībām atbilstošu zonējumu, piemērojamas investīciju projektiem

Adrese

Iespējamā industriālā teritorija 

Elektrības pieslēgums, attālums līdz sadalei (m)

 

Gāzes pieslēgums, attālums līdz sadalei (m)

 

Transporta infrastruktūra

Attālums līdz valsts ceļam

Kontakti
Kalnciems, Lielupes iela 5 Teritorijas lielums - 0,1791 ha;
ražošanas telpu platība - 350 m2;
biroja telpu platība - 235 mm
Teritorijā - A/S Sadalaes tīkls Dienvidu reģions (ēkā nodrošināta 3 fāžu, 20 A elektrības pieslēgums), SIA Lattelecom TID Zemgales reģions Nav pieejams Sabiedriskā transporta autobusa pietura 400 m attālumā - Purmaļi Pieturas ID numurs: 578, autobuss 6752 6 km

Svetlana Zeļenko,

t. +371 26695599

 jurijs@artinsmart.eu