Pašvaldības teritorijas ar industriālajām vajadzībām atbilstošu zonējumu, piemērojamas investīciju projektiem, lielākas par 1 ha

Pagasts

Iespējamā industriālā teritorija (kad.apzīm.)

Elektrības pieslēgums, attālums līdz sadalei (m)

 

Gāzes pieslēgums, attālums līdz sadalei (m)

 

Transporta infrastruktūra

Attālums līdz valsts ceļam

Eleja

5448 006 0312

1,6ha Pašvaldībai piederošs

300

Nav pieejams

Grantēts pievedceļš

Jelgava– 15km

Rīga– 60km