07.12.2022.

Industriālās teritorijas un komercplatības

Drukāt

Pašvaldības teritorijas ar industriālajām vajadzībām atbilstošu zonējumu, piemērojamas investīciju projektiem, lielākas par 1 ha

Pagasts
Iespējamā industriālā teritorija (kad.apzīm.)
Elektrības pieslēgums, attālums līdz sadalei (m)
 
Gāzes pieslēgums, attālums līdz sadalei (m)
 
Transporta infrastruktūra
Attālums līdz valsts ceļam
Eleja
5448 006 0312
1,6ha Pašvaldībai piederošs
300
Nav pieejams
Grantēts pievedceļš
Jelgava– 15km
Rīga– 60km
Kalnciema pagasts
54310020461
platība 0.51ha
"Dobeļi"
200m
Nav pieejams
Asfaltēts ceļš
Jelgava- 24km
Rīga- 48km 

Privātās teritorijas ar industriālajām vajadzībām atbilstošu zonējumu, piemērojamas investīciju projektiem

Adrese
Iespējamā industriālā teritorija 
Elektrības pieslēgums, attālums līdz sadalei (m)
 
Gāzes pieslēgums, attālums līdz sadalei (m)
 
Transporta infrastruktūra
Attālums līdz valsts ceļam
Kontakti
Kalnciems, Lielupes iela 5 Teritorijas lielums - 0,1791 ha;
ražošanas telpu platība - 350 m2;
biroja telpu platība - 235 mm
Teritorijā - A/S Sadalaes tīkls Dienvidu reģions (ēkā nodrošināta 3 fāžu, 20 A elektrības pieslēgums), SIA Lattelecom TID Zemgales reģions Nav pieejams Sabiedriskā transporta autobusa pietura 400 m attālumā - Purmaļi Pieturas ID numurs: 578, autobuss 6752 6 km  Svetlana Zeļenko, tālr. 26695599, e-pasta adrese jurijs@artinsmart.eu

Ēkas, telpas un ražošanas iekārtas Lielupes ielā 5