Jelgavas novada dome 2022.gada 28.decembrī pieņēma lēmumu Nr.20 (protokols Nr.46/2022) atļaut uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54440050524 (Piparu iela 2, Iecēni Cenu pag.), lai grozītu Ozolnieku novada teritorijas plānojumu 2020.

Jelgavas novada dome 2022.gada 30.novembrī ir pieņēmusi lēmumu Nr.19 atļaut uzsākt lokālplānojuma izstrādi zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 54440050236 (Kalniņi, Brankas, Cenu pag.), lai grozītu Ozolnieku novada teritorijas plānojumu 2020 (protokols Nr.44/2022).

Jelgavas novada dome 2022.gada 27.aprīlī ir pieņēmusi lēmumu Nr.14 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu nekustamajiem īpašumiem Jelgavas ielā 20, 22, 24, Kalnciemā, Kalnciema pagastā” (protokols Nr. 18/2022).