Novada ziņas
Noslēdzies projekts Spēles paradigma II

Siltā un sirsnīgā atmosfērā 14.decembrī norisinājās URBACT programmas projekta Spēles paradigma II noslēguma pasākums Jelgavas novadā.

Pasākumā ceļavārdus teica un pārdomas par spēles nozīmi cilvēka personīgajā un profesionālajā jomā atklāja domes priekšsēdētāja vietniece Ilze Vītola. Savukārt projekta vadītāja Anita Škutāne sniedza atskatu uz aktivitātēm, kas norisinājušās tā ievaros – apmācības izglītības iestāžu pedagogiem neformālās izglītības programmā “Inovācijas izglītībā” un “Aktivitāšu un spēļu programma izaugsmes un sadarbības veicināšanai darbā ar jauniešiem”, Pasaules spēļu diena Jelgavas novada pagastos 28.maijā, Jelgavas novada sporta spēles disku golfā novada skolām Vilces pagastā 4.oktobrī, Sporta diena un klašu saliedēšanas pasākums novada skolu 7.klašu audzēkņiem Zaķu pļavā 14.oktobrī, Jelgavas novada čempionāts apvidus skrējienā, orientēšanās un disku golfā Vilces pagastā 15.oktobrī, kā arī starptautiskie pieredzes apmaiņas braucieni pie projekta partneriem.

Tāpat projekta ietvaros izstrādāta aplikācija “Izspēlē Jelgavas novadu!”, kas piedāvās izzināt Jelgavas novada objektus, atbildēt uz āķīgiem jautājumiem un sniegt ieteikumus apkārtējās vides uzlabošanai. Dalībniekiem, kas izpildīs uzdevumus un sniegs lietderīgus priekšlikumus, tiks nodrošinātas balvas.

Lai veiktu aktivitāšu plānošanu, atbilstoši URBACT programmas metodikai notikušas vairākas ekspertu darba grupas, kurās piedalījās vairāk kā 60 dažādu jomu pārstāvji – gan pašvaldības administrācijas, gan izglītības iestāžu, aktivitāšu centru, bibliotēku darbinieki. 

Noslēguma pasākumā telpiskās attīstības plānotājs, pilsētpētnieks un spēļu entuziasts Mārtiņš Eņģelis sniedza ieskatu spēļošanas principos un to izmantošanā telpiskajā un kultūrplānošanā. Pasākuma dalībniekiem bija iespēja iejusties pagasta teritorijas deputātu lomās, izspēlējot Jelgavas novada torņu spēles un pieņemot dažādus lēmumus, kas ietekmē vidi, sabiedrību, pārvaldi un ekonomiku katrā no pagastiem.

Ar personīgo pieredzi un iedvesmojošu prezentāciju par pozitīvu pārmaiņu vadīšanu un komunikāciju nenoteiktības apstākļos pasākuma noslēgumā dalījās pasākumu un plašsaziņas raidījumu vadītājs, komunikācijas pasniedzējs Valdis Melderis.

URBACT programmas projekts “Spēles paradigma II”, Nr. 8211. Projekta ieviešanas laiks: 14.06.2021. - 31.12.2022. Projekta kopīgais finansējums 549190,00 EUR (ERAF finansējums 411568,00 EUR un partneru līdzfinansējums 137 622,00 EUR), tai skaitā Jelgavas novada pašvaldībai novirzītais finansējums 90200,00 EUR (ERAF  finansējums 76670,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 9020,00 EUR un valsts budžeta dotācija 5% 4510,00 EUR).