Statuss:
Noslēdzies
 • Projekta numurs: 2019-1-LV01-KA201-060361
 • Ieviešanas laiks: 01.11.2019.-30.04.2021. (pagarināts līdz 30.11.2021.)
 • Projekta mērķis: veicināt labas prakses izmantošanu emocionāli un fiziski iekļaujošas vides radīšanā, lai novērstu skolēnu priekšlaicīgu mācību pamešanu.
attels

Eiropas Savienības Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr.2 (KA2) stratēģiskās partnerības skolu izglītības sektorā projekts Nr.2019-1-LV01-KA201-060361. Projektu finansē Eiropas Savienība.

Projekta akronīms: #InclusiveEducationMeetsGuidance 

Projekta nosaukums latviešu valodā: Atbalsta vadības sistēmas izveide emocionāli un fiziski iekļaujošā izglītībā skolā

 

Projekta kopējais finansējums: ES finansējums EUR 36290,00 (100% apmērā).

Projekta vadošā organizācija: Jelgavas novada Izglītības pārvalde

Projekta starptautiskie partneri: Centrul Judetean de Resurse si Asistenta Educationala Arad (Aradas apgabals, Rumānija), Turun kaupunkti - Abo stad (Turku, Somija)

Mērķa grupa: projekta tiešā mērķa grupa ir atbalsta speciālisti izglītības iestādēs. Projekta netiešā mērķa grupa – skolēni.

iegūt rezultātus, kā izveidot atbalsta sistēmu/vidi, organizēt mācīšanās procesu un veicināt bērna emocionālo labklājību izglītības iestādē, veidojot sadarbības tīklus un daloties labākajā pieredzē ar partnerorganizācijām; izstrādāt vadlīnijas/ieteikumus, lai izveidotu atbalsta vidi skolai un sadarbībai ar vecākiem

 • Starptautiskās projekta darba grupas sapulce Latvijā
 • Vietēja mēroga darba grupu sapulces, darba semināri
 • Labās prakses un pieredzes apgūšana no starptautiskajiem partneriem
 • Izglītības iestāžu atbalsta personāla apmācības Somijā
 • Vadlīniju un rekomendāciju izstrāde
 • Starptautiskās projekta darba grupas sapulce Rumānijā
 • Atbalsta sistēmas izstrāde skolām darbam ar skolēniem un vecākiem
 • Starptautiska konference Latvijā
 • Rezultātu izplatīšana

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv