Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr.: 2017-2-LV02-KA105-001741
  • Projekta ieviešanas laiks: 01.08.2017 - 31.01.2018
  • Projekta mērķis: Veicināt jauniešu nodarbinātību un sociālo iekļaušanu, veidojot izpratni par vides un dabas aizsardzību un darba iespējām šajā jomā.
attels

Kopīgais finansējums EUR: 16 560,00 programmas finansējums (100%), 428,00 Jelgavas novada pašvaldības līdzfinansējums

Projekta vadošais partneris: Biedrība „ideA”

Projekta partneri:

  • Slovēnija / Entrepreneurship Movement Club
  • Igaunija / Wise Veer
  • Polija / Centrum Inicjatyw UNESCO
  • Slovākija / KC Priestor
  • Horvātija / Syncro Synergy

Projekta iepriekšējā plānošanas vizīte Jelgavas novadā, Latvijā. 7 dalībnieki no projektā iesaistītām organizācijām. 2017.gada 8. - 11.septembris.
Starptautiska jauniešu apmaiņa Jelgavas novadā, Latvijā. 30 dalībnieki, 5 dalībnieki no katras projektā iesaistītās organizācijas. 2017.gada 18. – 25.oktobris.
Jauniešu veidota kampaņa/akcija par tēmām “sociālā iekļaušana” un “vide” katrā no iesaistītām partnerorganizāciju valstīm. 2017.gada novembris – 2018.gada janvāris.

Projekta koordinators:

Kristīne Kode

Jaunatnes lietu speciāliste
kristine.kode [at] jelgavasnovads.lv