Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta numurs: 2014-1-NO02-KA200-000085
  • Ieviešanas laiks: 01.09.2014. - 31.08.2016.
  • Projekta mērķis: ietekmēt vietējās vides (pilsētas vai novada, pagasta) attīstību un tās pievilcību, no jauniešu perspektīvas radot noderīgus priekšlikumus turpmākiem politiskiem lēmumiem, kā arī paaugstināt lēmumu pieņēmēju un sabiedrības ieinteresēto pušu apziņu par jauniešu līdzdalību, kopienas attīstību, apkārtējās vides pievilcību
attels

Projekta vadošais partneris: Innovation Circle Network (Norvēģija)

Projekta partneri: Raunas novada pašvaldība un Jelgavas novada pašvaldība (Latvija), PAS (Planning Aid for Scotland, Lielbritānija), Robertsfors pašvaldība (Zviedrija) un Suwalku pašvaldība (Polija)
Kopīgais finansējums EUR: 17 700; 100% EK finansējums 

Jauniešu vietējo darba grupu aktivitātes par galvenajām projekta tēmām: pārvaldība (governance), identitāte (identity) un pievilcība (attractiveness);
Četras starptautiskas jauniešu darbnīcas:

  • Maijs, 2015 Suwalki, Polija;
  • Augusts, 2015 Raunas novads, Latvija,
  • Marts, 2016 Jelgavas novads, Latvija,
  • Jūnijs, 2016 Robertsfors, Zviedrija.

Starptautiskās projekta koordinatoru darba grupas;
Vietējo rīcības plānu izstrāde teritorijas pārvaldības, identitātes un pievilcības veicināšanai.

Projekta koordinators:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv
attels