Statuss:
Noslēdzies
  • Projekts Nr. 17-06-A00702-000125
  • Īstenošanas periods: 06.04.2018.-24.12.2018.
  • Projekta mērķis: veikt Jelgavas novada lauku ceļu pārbūvi, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību.

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros

  • Kopējās izmaksas: 5 495 738,09 EUR
  • EFLA finansējums: 4 000 000 EUR
  • Pašvaldības finansējums: 1 495 738 EUR

Projektā ir paredzēts veikt pārbūvi sekojošos objektos: Jelgavas novada pašvaldības Lielplatones pagasta ceļa “Līgo iela - Sili - Nr.3” pārbūve 2,8 km garumā; Jelgavas novada pašvaldības Platones pagasta ceļa “Zvaigznītes - Braču Brieži - Zaķi Nr.65” pārbūve km 1,65-5,50; Jelgavas novada pašvaldības Valgundes pagasta ceļa “Mauriņu iela - Nr.16” pārbūve km 0,00-1,65; Jelgavas novada pašvaldības Vircavas pagasta ceļa “MS - Dainas - JM Nr.61” pārbūve km 2,68-3,78; Jelgavas novada pašvaldības Zaļenieku pagasta ceļa “Ķemeri – Zanderi Nr.11” pārbūve km 0,00-3,46; Jelgavas novada pašvaldības Vilces pagasta ceļa “Vilces dzirnavas-Augstkalne/ Nr.24 posms: Būdiņas-Grabišķi” pārbūve km 3,2-6,4; Jelgavas novada pašvaldības Svētes pagasta ceļa “Boļi - Mazslapatas Nr.21” pārbūve km 0,00-2,22 un Jelgavas novada pašvaldības Jaunsvirlaukas pagasta ceļa “Jaunsvirlaukas šoseja- Balži Nr.103” pārbūve km 0,00-0.94.

Jelgavas novada pašvaldībā ceļi ir būvēti 20.gadsimta sešdesmitajos līdz astoņdesmitajos gados pēc toreiz spēkā esošajiem normatīviem, bet mūsdienu tirgus nepieciešamība, kā arī Eiropas Savienības prasības nosaka vajadzību pēc attiecīgi 11,5t ass slodzes un 44t kopējās kravas transporta slodzes. Tā rezultātā atsevišķos posmos ir izveidojusies situācija, ka ceļu kvalitatīvu uzturēšanu ar vienkāršām remonta metodēm vairs nav iespējams nodrošināt. Pie esošās situācijas nepietiekamā autoceļu uzturēšanas un attīstības finansēšanas līmeņa, pieaugot satiksmes intensitātei un smagsvara transportlīdzekļu īpatsvaram, notiek pastāvīgs autoceļu tīkla sabrukuma process.

Publicitāte:


Projekta koordinators: