Statuss:
Īstenošanā
  • Projekta Nr.: 9.2.4.2/16/I/066
  • Ieviešanas laiks: 30.05.2017. - 30.06.2023.
  • Projekta mērķis: saglabāt un uzlabot Ozolnieku pagasta iedzīvotāju (jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju) veselību un novērst nevienlīdzību veselības jomā, īstenojot mērķtiecīgus veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus tādās jomās ka uzturs, fiziskās aktivitātes, profilaktisko pārbaužu veicināšana, atkarību izraisošo vielu lietošanas, hronisko slimību profilakse, psihoemocionālā stresa novēršana u.c.
attels

Projekta kopējais finansējums ir 203 025 eiro, no kuriem 85% sedz ESF, 15% valsts budžeta finansējums.

Galvenās aktivitātes: projekta ietvaros notiks izglītojoši semināri, interaktīvas un praktiskas nodarbības par slimību profilakses jautājumiem un veselības veicināšanas tēmām, tiks organizētas atbalsta un interešu grupas, iedzīvotāji tiks iesaistīti fiziskās aktivitātēs un motivēti veikt profilaktiskās pārbaudes. Projekta ietvaros plānots iepirkt inventāru (nūjas, slēpes), kā arī veselības paškontroles ierīces (svari, asinsspiediena mēraparāti, ierīces holesterīna un glikozes noteikšanai).

Publicitāte: