Paplašinātā meklēšana
  Notīrīt filtrus
  Statuss:
  Īstenošanā
  Jelgavas novada pašvaldība ir iesaistījusies  ESF Projekta nr. 9.2.1.1/15/I/001 “Profesionāla sociālā darba attīstība pašvaldībās” īstenotajos pilotprojektos: "Ģimenes asistenta pakalpojuma aprobēšana”. Ieviešanas laiks: 02.11.2020. – 31…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta Nr.: 9.2.4.2/16/I/066 Ieviešanas laiks: 30.05.2017. - 30.06.2023. Projekta mērķis: saglabāt un uzlabot Ozolnieku pagasta iedzīvotāju (jo īpaši teritoriālās nabadzības un sociālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju)…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekta Nr.: 9.2.4.2/16/I/033 Īstenošanas laiks: 17.05.2017.-16.05.2023. Projekta mērķis: iesaistīt visus Jelgavas novada iedzīvotājus paradumu maiņai, īstenojot veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumus mērķa…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001 Ieviešanas laiks: 22.03.2017.-31.12.2022. Projekta mērķis: ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekts Nr. 8.3.4.0/16/I/001 Ieviešanas laiks: 03.2017.–12.2022. Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekts Nr. 8.5.1./6-12.1.3./606 Ieviešanas laiks: 27.01.2017.-31.08.2023. Projekta mērķis: palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai mācību praksē…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 Īstenošanas laiks: 01.01.2017.-31.12.2022. Projekta mērķis: pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam,…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekts Nr. 8.3.2.2/16/I/001 Ieviešanas laiks: 01.01.2017. – 31.05.2023. Projekta mērķis: Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās…
  Statuss:
  Noslēdzies
  Projekts Nr. 8.3.1.1/16/I/002 Īstenošanas laiks: 17.10.2016.–16.10.2021. Projekta mērķis: Nodrošināt kompetenču pieejā balstīta vispārējās izglītības satura aprobāciju atbilstoši vispārējās izglītības obligātā satura aprakstam un mācību…
  Statuss:
  Īstenošanā
  Projekts Nr. 8.3.3.0/15/I/001 Ieviešanas laiks: 10.2016.-31.12.2023. Projekta mērķis: attīstīt mērķa grupas jauniešu prasmes un veicināt viņu iesaisti izglītībā, tai skaitā aroda apguvē pie amata meistara Nodarbinātības valsts aģentūras …