Statuss:
Īstenošanā
 • Projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001
 • Ieviešanas laiks: 22.03.2017.-31.12.2022.
 • Projekta mērķis: ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs: nodrošināt karjeras vadības prasmju apguvi skolās; celt izpratni un informētību par tālākās izglītības ceļiem un izvēlēm; motivēt profesijas un nodarbinātības izvēlei atbilstoši savām interesēm, spējam, sabiedrības un darba tirgus piedavājumam un vajadzībām.
attels

Eiropas Savienību fondu (Eiropas Sociālais Fonds) darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" projekts Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.

Projekta specifiskais atbalsta mērķis: uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa: valsts un pašvaldību dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) un profesionālās izglītības iestādes un to izglītojamiem.

 

 • Informatīvo un metodisko materiālu komplekta izstrāde un publiskošana (tai skaitā e-vidē) karjeras atbalsta īstenošanai vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 • Karjeras attīstības atbalsta pasākumu plāna paraugu izstrāde un aprobācija specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistītajās vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.
 • Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos.
 • Nacionālo profesionālās meistarības konkursu - SkillsLatvia, EuroSkills un WorldSkills - organizēšana profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem, tai skaitā profesionālo prasmju demonstrācijas pasākumu organizēšana profesionālās izglītības pievilcības celšanai.
 • Konkursantu – godalgotu vietu ieguvēju nacionālajos profesionālās meistarības konkursos (tai skaitā profesionālās izglītības iestāžu beidzēju vecumā līdz 25 gadiem, bet ne vēlāk kā divu kalendāra gadu laikā pēc izglītības iestādes beigšanas gada) – sagatavošana dalībai starptautiskajos jauno profesionāļu meistarības konkursos un dalības nodrošināšana.
 • Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem Jelgavas novadā.
 • Projekta vadība un īstenošanas nodrošināšana.
 • Informācijas un publicitātes pasākumi par projekta īstenošanu.

2016. gada 7. jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs" īstenošanas noteikumi”. VIAA 2016. gada 29. novembrī ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) ir noslēgusi vienošanos par projekta - karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs - īstenošanu.

Sadarbības partneri: Valsts izglītības attīstības aģentūra. Saite uz mājas lapu ŠEIT

Par karjeras izglītību projektā iesaistītajās izglītības iestādēs, kurām ir sava mājaslapa:

Par karjeras izglītību projektā iesaistītajās izglītības iestādēs, kurām ir sava mājaslapa:

Projektā iesaistītā izglītības iestāde

Pedagogs karjeras konsultants*

Aizupes pamatskola

Sofija Prince

Elejas vidusskola

Inga Jansone (līdz 19.11.2019.)

Kalnciema pagasta vidusskola

Lāsma Ivanova

Kalnciema vidusskola

Lāsma Ivanova

Staļģenes vidusskola

Lāsma Ivanova

Šķibes pamatskola

Lāsma Ivanova

*Kontaktinformācija un konsultācijas izglītības iestādēs

 

Projektā iesaistītā izglītības iestāde

Pedagogs karjeras konsultants*

Kalnciema pagasta vidusskola

Lāsma Ivanova

Kalnciema vidusskola

Lāsma Ivanova

Staļģenes vidusskola

Lāsma Ivanova

Šķibes pamatskola

Lāsma Ivanova

Vircavas vidusskola

Kristīne Ozolniece

Elejas vidusskola

Kristīne Ozolniece

Zaļenieku komerciālā un amatniecības vidusskola

Inese Vārslavāne

Svētes pamatskola

Inese Vārslavāne

*Kontaktinformācija un konsultācijas izglītības iestādēs 

Publicitāte projekta posmam no 01.04.2017.-31.08.2017.:

Publicitāte projekta posmam no 01.09.2017.-31.08.2018.:

Publicitāte projekta posmam no 01.09.2018

Izglītības projektu vadītāja:

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv

Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste karjeras izglītības jautājumos:

Dace Vīpule-Kuļika

Izglītības pārvaldes galvenā speciāliste karjeras izglītības jautājumos
dace.vipule-kulika [at] jelgavasnovads.lv