Statuss:
Noslēdzies

Projekta Nr. PA-GRO-964
Ieviešanas laiks: 24.10.2017.-22.03.2018.
Projekta mērķis: veicināt sociālo iekļaušanu un ilgtspējīgu labklājības attīstību vietējās pašvaldībās.

attels

1. Uzlabot darbu ar sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem un viņu ģimenēm;
2. Veicināt izglītības iestāžu sadarbību ar vecākiem;
3. Iepazīties ar darbu atkarību novēršanā sociālās atstumtības riskam pakļautajiem bērniem un jauniešiem;
4. Iepazīt darba metodes ar agresīviem bērniem izglītības iestādēs.

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība               

Projekta partneri: Nyköping pašvaldība (Zviedrija), Østfoldas apgabala pašvaldība (Norvēģija)

Projekta kopējās izmaksas: EUR: 14 223.42, Ziemeļu Ministru padomes finansējums  - 7 500.00; Jelgavas novada pašvaldības finansējums - 6 723.42.

•    Pieredzes apmaiņas vizītes Zviedrijā (24.-27.10.2017.) un Norvēģijā (19.03.-22.03.2018.) sociālās politikas un iekļaušanas jautājumos (Ziemeļvalstu sociālais modelis)

*Projekta nosaukums angļu valodā: Social inclusion for sustainable communities in the Nordic – Baltic region

Projekta koordinators:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv