• Projekta Nr.: 101138490
  • Ieviešanas laiks: 01.12.2023.-30.11.2025.
  • Projekta mērķis: veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos aktivitātēs, kas veicina Zaļā kursa ieviešanu vietējā līmenī.
Foto

Projekta kopējās izmaksas, EUR: 94 715, no tām programmas finansējums 100%, Jelgavas novada pašvaldības projekta  daļa: 13 500, no tās programmas finansējums 100%.

Vadošais partneris: Ottiglio pašvaldība (Itālija)

Projekta partneri: Platres kopienas padome (Kipra), Suvalku pilsētas pašvaldība (Polija), La Palma del Condado pašvaldība (Spānija), Jelgavas novada pašvaldība (Latvija), Camagna Monferrato pašvaldība, Rosignano Monferrato pašvaldība, Ozzano Monferrato pašvaldība, Cella Monte pašvaldība, Sala Monferrato pašvaldība (Itālija)

Informācija: Zaļais kurss (Green deal) ir jaunā ES izaugsmes stratēģija modernai, resursu taupošai un konkurētspējīgai ekonomikai. Tā izstrādāta, lai veicinātu klimatneitrālas vides sasniegšanu līdz 2050.gadam. Jaunie klimata politikas mērķi paredz samazināt CO2 izmešus par 55% līdz 2030.gadam. Eiropas Klimata likums paredz izvirzīto mērķu ieviešanu kā obligātu. Pašvaldības ir izvēlētas kā vietējais stūrakmens aktivitāšu īstenošanai gan atkritumu apsaimniekošanas, zaļākas saimniekošanas, atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanas nodrošināšanai. Tieši iedzīvotāji ir tie, kas ar savu ikdienas paradumu maiņu var veicināt zaļāku mērķu sasniegšanu.

Projekta galvenās aktivitātes: iedzīvotāju iesaiste darbnīcās un diskusijās, kā arī dalība pieredzes apmaiņas pasākumos Kiprā, Spānijā un Itālijā, 1 starptautiskas online konferences rīkošana Jelgavas novadā (200 cilvēkiem). 

Projekta nosaukums angļu valodā: Local Green Deals: our Municipalities for the Green Transition - WE 4 GREEN

Eiropas Savienības finansēts. Paustie viedokļi un uzskati atspoguļo autora(-u) personīgos uzskatus un ne vienmēr sakrīt ar Eiropas Savienības vai Eiropas Izglītības un Kultūras izpildaģentūras (EACEA) viedokli. Ne Eiropas Savienība, ne EACEA nenes atbildību par paustajiem uzskatiem.