Statuss:
Noslēdzies
 • Projekta Nr. EEZLV04/GSKMS/2013/11
 • Ieviešanas laiks: 01.09.2014. - 31.03.2016.
 • Projekta mērķis: valsts nozīmes arhitektūras pieminekļa Elejas muižas apbūves tējas namiņa un mūra žoga restaurācija un saglabāšana, veicinot restauratoru kvalifikācijas celšanu, kā arī atjaunojot kultūras mantojuma objektu sabiedrisko nozīmību un veicinot iedzīvotāju ekonomisko aktivitāti.
attels


Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldība               
Projekta partneris: Norvēģijas Kultūras mantojuma pētniecības institūts (NIKU)

Projekta kopējās izmaksas: 293 346.69, EEZ finansējums: 211 942.99 EUR, valsts līdzfinansējums: 37 401.70 EUR, Jelgavas novada pašvaldības projekta  finansējums 44 002.00 EUR, Jelgavas novada pašvaldības papildfinansējums 109 886.97EUR.

 • Tējas namiņa un mūra žoga restaurācija un sakārtošana drošai ekspluatācijai;           
 • Restauratoru vasaras skola un prakse 15 topošajiem restauratoriem;       
 • Speciālistu pieredzes apmaiņa;   
 • Projekta publicitātes pasākumi;
 • Projekta vadība.

Īss projekta apraksts
Elejas muižas ansamblis - savulaik izcils būvniecības paraugs Eiropā. Muižas apbūvē ietilpstošais tējas namiņš un mūra žogs šobrīd atrodas avārijas stāvoklī un ir bīstami apmeklētājiem.

Projekta koordinators:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv

Project Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/11

Implementation period: 01.09.2014.-31.03.2016.

Project Promoter: Jelgava Local Municipality
   
Project Partner: The Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU)

Overall project costs: 293,346.69 EUR, EEA funding: 211,942.99 EUR, Latvian Government co-funding: 37,401.70 EUR, Jelgava Local Municipality project funding: 44,002.00 EUR, additional funding of Jelgava Local Municipality: 109,886.97 EUR.
  
Project objective: restoration and preservation of the architectural monument of national significance – Eleja Manor tea house and stone fence thus contributing to capacity building of restoration experts and renewing the public significance of culture heritage sites.
Target audience: residents, tourists, students of vocational schools, experts. 

 • Restoration and facilitation of tea house and of arch-shaped stone fence for safe use thereof;
 • Summer school for restoration experts and hands-on traineeship for 15 restoration experts to-be;
 • Experience exchange trip of experts to Norway;
 • Project publicity and information events;
 • Project administration and management.

Short description of the project
Eleja Manor and adjoining premises is an architectural monument of national significance, which once was an outstanding construction model in Europe. The tea house and stone fence, which are parts of the monument, currently are in extremely poor condition and are dangerous to visitors.

Publications