Statuss:
Īstenošanā
Logo

Projekts LVIII-068 “Zemgales uzņēmējdarbības vides attīstība un uzņēmēju konkurētspējas veicināšana”/ SMEPRO 2

Projekta īstenošanas laiks: 17.04.2023. – 15.11.2023. (7 mēneši)

Vadošais partneris: Zemgales Plānošanas reģions (LV)

Projekta partneri:

 • Bauskas novada pašvaldība (LV)
 • Aizkraukles novada pašvaldība (LV)
 • Dobeles Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs (LV)
 • Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrs (LV)
 • Jelgavas novada pašvaldība (LV)
 • Jēkabpils novada pašvaldība (LV)

Projekta mērķis: Projekta SMEPRO veiksmīgās pieredzes un prakses kapitalizācija, izmantošana un rezultātu pavairošana, lai veicinātu Zemgales reģiona uzņēmējdarbības vides attīstību pašvaldībās un sniegtu atbalstu MVU.

Projektā sasniedzamie rezultāti:

 • Noorganizētas projekta vadības sanāksmes un projekta aktivitāšu progresa sanāksmes;
 • Izveidoti 3 video sižeti par uzņēmējdarbības vidi pašvaldībās;
 • Maksas publikācijas biznesa un investoru portālos un žurnālos;
 • Noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni pašvaldību un uzņēmēju kapacitātes stiprināšanai uzņēmējdarbības jomā;
 • Noorganizētas apmācības (1) ZUC speciālistu un pašvaldību tehniskās kapacitātes stiprināšana;
 • Iegādāts tehniskais aprīkojums pašvaldībām un uzņēmējdarbības centriem;
 • “Kopstrādes” telpu aprīkošana uzņēmējdarbības veicināšanai  un pakalpojumu uzlabošanai pašvaldībās;
 • Izstrādātas mārketinga stratēģijas investoru piesaistei;
 • Noorganizētas 3 apmācības un 7 darbnīcas uzņēmējiem uzņēmēju konkurētspējas veicināšanai;
 • Noorganizētas 5 Uzņēmēju dienas Bauskas, Aizkraukles, Jelgavas un Jēkabpils novadā, Jelgavā;
 • Noorganizēts projekta noslēguma pasākums (1 pasākums).  

Vadošais partneris: Zemgales plānošanas reģions, Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001, zpr@zpr.gov.lv, tālr: +371 63027549

Zemgales plānošanas reģiona “Facebook” profils

Projekts SMEPRO 2 tiek īstenots pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020.gadam ietvaros un to līdzfinansē Eiropas Savienība.

Projekta kopējais finansējums ir 323 766,57 EUR.

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv