Otrdiena, 22. Jūnijs, 2021
Ludmila, Laimdots, Laimiņš

Piesakies konkursam!

Drukāt

Jelgavas novada pašvaldības rīkotais biznesa ideju konkurss Jelgavas novada iedzīvotājiem “Esi uzņēmējs Jelgavas novadā!” veidots ar mērķi veicināt uzņēmējdarbības attīstību novada teritorijā. Ikviens topošais uzņēmējs vai tikai biznesa ieceres autors var pieteikt savu ideju konkursam, rūpīgi aprakstot biznesa plāna ieviešanu, ražošanas procesu, uzņēmējdarbības mārketinga aktivitātes un ieskicējot uzņēmējdarbības noieta tirgus, iespēju robežās jau prezentējot savu preci un ļaujot nojaust tās kvalitāti, unikalitāti vai inovatorismu.

Uzvara konkursā sniedz iespēju no pašvaldības saņemt “starta kapitālu” jeb finansiālu atbalstu uzņēmuma dibināšanai un atbalstu pamatkapitāla iegādei. 


Konkursā kā ierasts aicināti sasparoties un pieteikties Jelgavas novada esošās teritorijas uzņēmēji, bet ņemot vērā, ka jaunveidojamais Jelgavas novads šovasar apvienos Jelgavas novada un Ozolnieku novada pašvaldības, tad šogad konkursam aicināti piedalīties arī pašreizējā Ozolnieku novada topošie uzņēmēji un biznesa ideju autori, kam biznesa plāns ir pašā sākuma stadijā. Kopējais konkursa finansējums šogad ir 10 000 eiro un nolikums paredz atbalstīt divus pretendentus, katram piešķirot 5000 eiro. Pieredze apliecina, ka šī ne vien ir lieliska iespēja iegūt naudas līdzekļus biznesa izaugsmei, bet arī gūt pārliecību par savu ideju vai projekta dzīvotspēju.
 
Piesakoties konkursā kā jaunajam uzņēmumam, kam nepieciešams pašvaldības atbalsts attīstības uzrāvienam, uzņēmumam jābūt reģistrētam Latvijas republikas Uzņēmuma reģistrā ne ilgāk kā 36 mēnešus, - tā var būt arī fiziska persona, kas gatava uzsākt uzņēmējdarbību Jelgavas un Ozolnieku novada administratīvajā teritorijā.
 
Kā ierasts  - konkurss norisināsies divās kārtās. Konkursa ‘’Esi uzņēmējs Jelgavas novadā 2021’’ pirmajā kārtā pretendentiem būs nepieciešams aizpildīt un iesūtīt pieteikumus un savu ideju aprakstus, pēc tam tos izvērtēs ekspertu žūrija, atlasot konkursa iecerei un nolikumam atbilstošāko ideju autorus, kas tiks aicināti piedalīties otrajā kārtā, jau klātienē prezentējot savu uzņēmējdarbības attīstības ieceri.
 
Lai piedalītos konkursā, laika posmā no 2021. gada 30. aprīļa līdz 2021. gada 2. augustam biznesa idejas autoram vai uzņēmējdarbības pārstāvim jāaizpilda konkursa pieteikuma veidlapa un kopā ar nepieciešamajiem dokumentiem (aizpildītu biznesa idejas apraksta veidlapu - ne garāku par piecām lapām, pretendenta CV un, ja iesniedzējs ir juridiska persona, tad komercsabiedrības reģistrācijas apliecības kopiju) jāiesūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi abu pašvaldību centrālajās administrācijas ēkās (Jelgavā, Pasta ielā 37 un Ozolnieki, Stadiona iela 10). Informējam, ka viens pretendents drīkstēs pieteikt tikai vienu ideju.
Jautājumu gadījumā pretendenti var vērsties Jelgavas novada pašvaldības Attīstības nodaļā, pie Uzņēmējdarbības atbalsta projektu vadītājas Sanitas Smirnovas, tālr. 28360835, e-pasts: sanita.smirnova@jelgavasnovads.lv.