KONKURSS NOSLĒDZIES

Līdz ar uzvaru konkursā “Lepni par Jelgavas novadu”pašvaldības jaunajā mobilajā tūrisma un tirdzniecības treilerī darbu uzsāk novada uzņēmēja un mājražotāja Ināra Mālkalne. Mobilais tūrisma un tirdzniecības treileris uz visu 2021. gada vasaras sezonu uzsāk savu darbību līdzās Astartes degvielas uzpildes stacijai Elejā. 

Konkursa ietvaros vērtēšanas komisija starp iesniegtajiem konkursa pieteikumiem vienbalsīgi tika lēmusi tūrisma sezonā tiesības par mobilā tūrisma un tirdzniecības treilera lietošanu piešķirt novada uzņēmējai I. Mālkalnei, kuras saimnieciskā darbība saistīta ar dažādu paštaisītu sieru, dārzeņu salātu un konservējumu gatavošanu. Konkursa nolikums paredz, ka saņemot savā lietošanā pašvaldības iegādāto un dizainiski noformēto treileri, uzņēmēja līdzās sava produkta tirgošanai atraktīvi popularizēs arī novada tūrisma maršrutus un objektus.

Treileris ir kā reprezentatīvs, interaktīvs objekts, kas šobrīd novietots Elejas degvielas uzpildes stacijas “Astarte” laukumā. Lokācija izvēlēta, pamatojoties uz ievērojamo tūristu plūsmu, kas ierodas no Lietuvas un Latvijas iepazīšanu sāk tieši ar Eleju, tādējādi iecerēts, ka šī vieta nodrošinās treilerim regulāru apmeklētāju piesaisti. Noslēgtais līgums starp uzņēmēju un pašvaldību nosaka, ka I. Mālkalne ir tiesīga mobilo tirdzniecības treileri izmantot divas tūrisma sezonas – gan šogad, gan nākamgad (līdz 2023. gadam).

Iepazīstinot vērtēšanas komisijas locekļus ar savu piedāvājumu un redzējumu, I. Mālkalne norādīja, ka mobilo tirdzniecības treileri vēlas nodrošināt ar daudzveidīgu preču sortimentu. Šobrīd uzņēmēja jau uzrunājusi un vienojusies par kopīgu sadarbības modeli ar diviem novada mājražotājiem – z/s “Trubenieki”, kas Lielplatonē nodarbojas ar šitaki sēņu audzēšanu, un “Piparmētru namiņu”, kas Vilcē no dažādu šķirņu piparmētrām ražo tējas, sīrupus un saldumus.


Jelgavas novada dome 28. aprīļa sēdē apstiprināja lēmumprojektu, kas šopavasar novada saimnieciskās darbības veicējiem nodrošinās iespēju pieteikties jaunam un līdz šim nebijušam konkursam – “Lepni par Jelgavas novadu”. Izstrādātais konkursa nolikums paredz, ka konkursa uzvarētājam – kādam no uzņēmējiem ir iespēja šovasar (tūrisma sezonā) savu saražoto produkciju vai pakalpojumu tirgot atraktīvā un esošajiem epidemioloģiskajiem apstākļiem ļoti piemērotā veidā – ar mobilā tirdzniecības treilera palīdzību. Saņemot savā lietošanā pašvaldības iegādāto un dizainiski noformēto treileri, uzņēmējam jābūt gatavam līdzās sava produkta tirgošanai arī atraktīvi popularizēt novada tūrisma maršrutus un objektus.

Darbs pie tirdzniecības treilera darbības principiem tika uzsākts pagājušā gada nogalē, vēloties apvienot divas nozīmīgas jomas – tūrismu un uzņēmējdarbību. Šis ir viens no apliecinājumiem un praktiskiem rezultātiem Jelgavas novada pašvaldības iniciatīvā atbalstīt uzņēmējdarbību, palīdzot atraktīvā veidā nodrošināt saražotās produkcijas noietu. Saņemot lietošanā treileri, uzņēmumam jārēķinās, ka treileris kalpos ne vien kā tirdzniecības platforma, bet iecere nodrošināt atraktīvu tūrisma materiālu izplatīšanas vietu.

Konkursā aicināti pieteikties gan uzņēmumi, kas reģistrēti Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistrā ar juridisko adresi Jelgavas novadā un savu faktisko darbību veic Jelgavas novada teritorijā, gan fiziskas personas, kas nodibinājušas un reģistrējušas komercdarbību Komercreģistrā un uzsākušas saimniecisko darbību Jelgavas novada teritorijā, kā arī personas, kuras konkursa uzvaras gadījumā 30 dienu laikā apņemas reģistrēt komercdarbību Komercreģistrā.

Treileris ir plānots kā reprezentatīvs, interaktīvs objekts, kas tūrisma sezonas laikā pamatā atradīsies Elejas degvielas uzpildes stacijas “Astarte” laukumā. Lokācija izvēlēta, pamatojoties uz ievērojamo tūristu plūsmu, kas ierodas no Lietuvas, un Latvijas iepazīšanu sāk tieši ar Eleju, tādējādi šī vieta nodrošinātu treilerim regulāru apmeklētāju plūsmu.

Lai treilerim piešķirtu augstāku dizaina un māksliniecisko vērtību, kā arī interaktivitāti, tā vizuālā noformējuma izstrādei piesaistīti grafiti mākslinieki - Ēriks Caune un Dainis Rudenis, kas gan izstrādāja dizaina skices, gan arī nodrošinās treilera tehnisko krāsošanu grafiti tehnikā. Sadarbības rezultātā tapis koncepts - treilera aizmugures sienu veidot kā Instagram foto sienu, kas veicinās gan paša treilera, gan arī Jelgavas novada atpazīstamību sociālo tīklu vidē.