Statuss:
Īstenošanā

2021. gada 1. maijā jaunajā projekta periodā visā Eiropā darbu uzsāka vairāk nekā 420 EUROPE DIRECT centri. Latvijā daļa no centriem līdzīgus pienākumus ir pildījuši jau daudzu gadu garumā un daļa ir jaunpienācēji. Centru darbības ilgums plānots līdz 2025. gadam. Europe Direct centri darbojas šādās pilsētās: Gulbenē ar filiālēm Madonā un AlūksnēRēzeknēVentspilī, Kuldīgā, JelgavāJēkabpilī, Cēsīs un Valmierā.

logo

EUROPE DIRECT centru tīkls iedzīvotājiem sniedz savlaicīgu un objektīvu informāciju par nozīmīgākajām aktualitātēm Eiropā, kā arī rosina iedzīvotāju diskusijas par Eiropas nākotni. Europe Direct centri veido būtisku saikni starp ES institūcijām un iedzīvotājiem, palīdzot skaidrot, kādi resursi un atbalsts pieejams visdažādākajām sabiedrības grupām, kā Eiropa kopīgi pārvar COVID-19 pandēmiju; kā tā atbalsta Ukrainu Krievijas agresijas izraisītā kara situācijā, kā palīdz dalībvalstīm pārvarēt ekonomisko un enerģētisko krīzi, kā tiek veicināta ekonomiskā attīstība ar #NextGenerationEU programmas starpniecību, un kā notiek pāreja uz zaļāku un digitālāku vidi, lai tiktu sasniegti klimatneitralitātes mērķi.

Europe Direct centra Jelgavā vadītāja Tabita Šķerberga, atklājot centra darbu un uzsākot jauno projekta periodu, uzsvēra: “Priecājamies, ka varam turpināt jau iesākto darbu iedzīvotāju informēšanā par Eiropas Savienības aktualitātēm, un apzināmies, ka šajā situācijā Eiropā jo vairāk ir svarīgi sniegt objektīvu informāciju par Eiropas Savienības norisēm un prioritātēm, jo tās skar Latviju tik pat lielā mērā kā citas valstis. Aicinām mūsu iedzīvotājus un sadarbības partnerus būt aktīviem sava viedokļa paušanā un sadarbībā ar Europe Direct centru. Nozīmīgu finansiālu un informatīvu atbalstu centra darbībai jau 17 gadus sniedz Jelgavas novada pašvaldība”.

Zane Petre, Eiropas Komisijas pārstāvniecības vadītāja: “Jaunajai Europe Direct centru paaudzei būs jāsaskaras ar daudziem izaicinājumiem - mūsdienu informatīvās telpas piesātinātība, dezinformācijas un viltus ziņu apmēri un klātesamība, kā arī iedzīvotāju digitālais nogurums, kas jākliedē, piedāvājot vērtīgu, savlaicīgu un faktos balstītu informāciju. Esmu pārliecināta, ka jaunie centri reģionos labi pārzina vietējo iedzīvotāju vēlmes un vajadzības, un šī būs iespēja līdzdarboties, diskutēt un veidot labākas Eiropas nākotni.”

Centri savā darbā izmanto visdažādākās sabiedrības informēšanas iespējas – gan vietējos un reģionālos plašsaziņas līdzekļus, sociālos medijus, gan klātienes, hibrīda vai tiešsaistes pasākumus, darbnīcas, diskusijas u.c. aktivitāšu veidus:

  1. iesaistot iedzīvotājus pasākumos, dialogos, klātienes un neklātienes tikšanās reizēs, pievēršot uzmanību iniciatīvas “Konference par Eiropas nākotni” sniegtajām iespējām;
  2. nodrošinot vietējos medijus, dažādas organizācijas un viedokļu līderus ar atbilstošu informāciju par ES politiku un prioritātēm, kā arī īstenojot kopīgas aktivitātes;
  3. veicinot sadarbību ar izglītības iestādēm;
  4. sadarbojoties ar citiem ES tīkliem, sniedzot aktuālāko informāciju un mijiedarbojoties aktivitātēs.

Latvijā strādājošo EUROPE DIRECT centru kontaktinformācija atrodama ŠEIT.

Ar EUROPE DIRECT centru Jelgavā varat sazināties pa telefonu +371 633048443 un e-pastu tabita.skerberga@jelgavasnovads.lv. Informatīvie materiāli pieejami stendā pie ieejas Jelgavas novada dome Pasta ielā 37, Jelgavā.

Publikācijas: