Statuss:
Īstenošanā
Līdzfinansē eiropas savienība - logo

Projekta nr. 2022-1-LV01-KA120-SCH-000106095

Īstenošanas laiks: 01.06.2023. – 31.08.2027.

Projekta mērķis: Jelgavas novada izglītības iestāžu skolēnu un pedagogu labās prakses apgūšana, sevis pilnveidošana, lai uzlabotu izglītības kvalitāti

Projekta vadošais partneris: Jelgavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde

 • Aizupes pamatskola
 • Elejas vidusskola
 • Garozas pamatskola
 • Kalnciema pagasta pamatskola
 • Kalnciema vidusskola
 • Ozolnieku vidusskola
 • Šķibes pamatskola
 • Staļģenes vidusskola
 • Vilces pamatskola
 • Vircavas pamatskola
 • Zaļenieku KAV
 • PII Bitīte
 • PII Kamenīte
 • PII Pūcīte
 • PII Saulīte
 • PII Zīlīte
 • Neklātienes vidusskola
 • Teteles pamatskola
 • Svētes pamatskola

Projekta uzdevumi:

 1. Attīstīt līderības un stratēģiskās plānošanas prasmes, kā arī demokrātiskās līdzdalības vērtības izglītības personālam, pedagogiem un skolēniem
 2. Pilnveidot metodes, tehnikas un rast inovatīvus risinājumus kompetenču pieejas īstenošanai izglītībā, pētniecisko darbu veicināšanai un skolēnu motivēšanai STEM apguvē
 3. Izveidot starptautiskās pieredzes dimensiju skolēnu interešu un spēju attīstībā pašizpausmes mākslā
 4. Paraugprakses pārnese āra vides izmantošanai izglītības procesā un zaļā dzīvesveida iekļaušanai skolas ikdienā
 5. Pedagogu un izglītības personāla profesionālā attīstība iekļaujošās izglītības īstenošanā, veicinot skolās daudzveidību un toleranci
 6. Digitālo prasmju dažādošana mācību procesā, atbilstoši kompetenču pieejai izglītībā un sekmējot skolēnu padziļinātas zināšanas tehnoloģijās

 

Publikācija:

Lelde Šantare

Izglītības projektu vadītāja
lelde.santare [at] jelgavasnovads.lv