Statuss:
Noslēdzies
  • Projekta nr.: 18-00-A019.333-000005
  • Ieviešanas laiks: 01.05.2018. – 31.12.2020. (pagarināts līdz 06.10.2021.)
  • Projekta mērķis: Īstenot kopīgas aktivitātes tūrisma un uzņēmējdarbības veicināšanai, pielietojot inovatīvus risinājumus dabas resursu izmantošanā Jelgavas un Ozolnieku novados
attels

Projekta kopējās izmaksas, EUR: Lauku partnerībai “Lielupe” 81070.39 EUR (100% finansēts no ELFLA publiskā finansējuma)

Projekta vadošais partneris: Aktiivinen Pohjois-Satakunta LAG (Somija)

Projekta partneri: Lauku partnerība Lielupe (Latvija), Gal Val de Garonne Guyenne Gascogne (Francija), GAL Montagna Leader S.C. Arl (Itālija), GAL Polesine ADIGE (Itālija), GAL Patavino (Itālija)

  • Mākslinieku un Vietējās rīcības grupas pārstāvju dalību starptautiskos pieredzes apmaiņas un sadarbības pasākumos Francijā, Itālijā un Somijā;
  • Starptautisku pasākumu organizēšanu Jelgavas novadā ar projekta partneru no Francijas, Itālijas un Somijas dalību – praktiskais seminārs “Kūdras inovācijas dizainā un mākslā” un Kūdras mākslas festivāls;
  • Vietēju un nacionālu pasākumu organizēšanu Jelgavas novadā – kūdras darbnīcas skolēniem un konference “Purvu teritorija ilgtspēja”;
  • Projekta mārketinga aktivitāšu un publicitātes nodrošināšanu.

Projekta koordinators:

Anita Škutāne

Vadītājas vietniece
anita.skutane [at] jelgavasnovads.lv