Statuss:
Īstenošanā
logo

Projekta Nr.: 2023-1-LV01-KA122-ADU-000125873

Ieviešanas laiks: 01.10.2023.-30.11.2024.

Projekta mērķis: Izveidot kvalitatīvu, ilgtspējīgu mūžizglītības ekosistēmu un mūžizglītības kultūras pamatus Jelgavas novada iedzīvotājiem

Projekta īstenotājs: Jelgavas novada Izglītības pārvaldes Mūžizglītības nodaļa

Finansējums – Eiropas Savienības Erasmus+ programmas (Pamatdarbības Nr. 1 Pieaugušo izglītības sektors) dotācija 26310 EUR

Ietvars. Lai īstenotu pašvaldības funkciju izglītībā un nodrošinātu mūžizglītības pieejamību, Jelgavas novada pašvaldībā tiek veidota mūžizglītības ekosistēma. Izglītības pārvaldē pēc administratīvi teritoriālās reformas ir izveidotas Mūžizglītības un Jaunatnes lietu nodaļas. Novadā tiek veidots mūžizglītības un jaunatnes lietu koordinatoru tīkls. Vairākos pagastos darbojas Labklājības pārvaldes aktivitāšu centri, kas organizē iedzīvotājiem lietderīgu brīvā laika pavadīšanu.

Izaicinājumi:

  • Stiprināt mūžizglītības, jaunatnes lietu un labklājības jomu pārvaldību, nodrošinot iesaistīto pušu koordinētu sadarbību, novēršot mērķauditorijas un funkciju dublēšanos, panākot dažādu iestāžu īstenoto pasākumu sinerģiju.
  • Paaugstināt pieaugušo izglītotāju, jaunatnes lietu koordinatoru un aktivitāšu centru vadītāju kapacitāti, sniedzot metodisko atbalstu, pieredzes apmaiņu un labas prakses pārnesi.
  • Nodrošināt dažādām iedzīvotāju grupām mērķtiecīgu, kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu un izglītojošās aktivitātes pēc principa “tuvāk mājām” un mazināt šķēršļus, kas traucē viņiem pilnveidoties un iegūt jaunas prasmes, kuras ir nepieciešamas mainīgajā mūsdienu darba tirgū.

Sagaidāmie rezultāti:

  • Projekts stiprinās mūžizglītības, jaunatnes lietu jomas un aktivitāšu centru speciālistu tīkla darbu novadā.
  • Palielināsies izglītojošajās aktivitātēs iesaistīto iedzīvotāju skaits no dažādām mērķa grupām.
  • Tiks paplašināts organizēto aktivitāšu klāsts un pilnveidotas izmantotās metodes. Rezultātā tiks pilnveidotas iedzīvotāju prasmes atbilstoši mainīgajām mūsdienu prasībām, esošajām un nākotnes darba tirgus vajadzībām, personības izaugsmei, veicināta mūžizglītības kultūra.

Projekta nosaukums angļu valodā: Restart of life long learning system!

 

Projekta tehniskais koordinators:

 

Gatis Kasparinskis

Starptautisko projektu vadītājs
gatis.kasparinskis [at] jelgavasnovads.lv

Projekta kontaktpersona: 

Jeļena Žoide

Mūžizglītības nodaļas vadītāja
jelena.zoide [at] jelgavasnovads.lv